เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts การสรุปแผนธุรกิจสำหรับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือ

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสรุปแผนธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือเพื่อเสนอบริการการสมัครสมาชิกที่มีคุณสมบัติและเนื้อหาพรีเมี่ยม พร้อมกับกลยุทธ์สำหรับการขยายขนาดและการรักษาผู้ใช้

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts การสรุปแผนธุรกิจสำหรับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Outline a business model for [insert product/idea/business/service] that utilizes a mobile app platform to offer subscription-based access to premium features and content, with strategies for scaling and user retention."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องผู้ใช้ให้สรุปแผนธุรกิจสำหรับสิ่งที่ต้องการ (สินค้า/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ) โดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือ โดยมีการเสนอบริการการสมัครสมาชิกที่ให้การเข้าถึงคุณสมบัติและเนื้อหาพรีเมี่ยม พร้อมยังต้องมีกลยุทธ์เพื่อการขยายขนาดและการรักษาผู้ใช้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในคำสั่ง "Outline a business model for [insert product/idea/business/service]," คุณควรแทนที่ "[insert product/idea/business/service]" ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสรุปแผนธุรกิจ เช่น "Outline a business model for a fitness app," "Outline a business model for a food delivery service," เป็นต้น.
   - หลังจากนั้นให้กล่าวเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือในการเสนอบริการการสมัครสมาชิกที่ให้การเข้าถึงคุณสมบัติและเนื้อหาพรีเมี่ยม เรียงลำดับว่าคุณจะเสนอบริการสมัครสมาชิกอย่างไร และว่าคุณจะมีคุณสมบัติและเนื้อหาพรีเมี่ยมอะไรบ้าง.
   - ในส่วนถัดไปเน้นการอธิบายกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการขยายขนาดธุรกิจและวิธีการรักษาผู้ใช้ของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือของคุณ.
   - อย่าลืมใช้ข้อมูลเฉพาะเรื่องและเป็นรายละเอียดในการรายงานคำสั่ง เพื่อให้ ChatGPT สามารถให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - ตัวอย่าง 1: "Outline a business model for a language learning app that utilizes a mobile app platform to offer subscription-based access to premium language courses, with strategies for scaling and user retention."

   - ตัวอย่าง 2: "Outline a business model for a digital magazine service that utilizes a mobile app platform to offer subscription-based access to premium articles and features, with strategies for scaling and user retention."

   - ตัวอย่าง 3: "Outline a business model for a fitness tracking app that utilizes a mobile app platform to offer subscription-based access to personalized workout plans and nutrition advice, with strategies for scaling and user retention."

ทั้งสามตัวอย่างที่แสดงข้างต้นเป็นตัวอย่างของวิธีการใช้คำสั่งเพื่อสรุปแผนธุรกิจสำหรับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือที่ให้บริการการสมัครสมาชิกที่มีคุณสมบัติและเนื้อหาพรีเมี่ยม พร้อมกับกลยุทธ์สำหรับการขยายขนาดและการรักษาผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ