คำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีใช้และตัวอย่างสำหรับการขอคำแนะนำเกี่ยวกับรายได้จากการฝึกอบรมส่วนตัวออนไลน์

บทความนี้จะอธิบายและแสดงตัวอย่างการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่สินค้าหรือบริการสามารถสร้างรายได้จากการเสนอบริการการฝึกอบรมส่วนตัวออนไลน์ รวมถึงรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน เช่น ค่าใช้บริการต่อครั้ง (pay-per-session), แพ็คเกจสอน (package deals), และสัมมนากลุ่ม (group seminars) อีกด้วย

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีใช้และตัวอย่างสำหรับการขอคำแนะนำเกี่ยวกับรายได้จากการฝึกอบรมส่วนตัวออนไลน์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Describe ways for [insert product/idea/business/service] to earn revenue by offering virtual personal coaching, discussing different monetization models such as pay-per-session, package deals, and group seminars."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่สินค้า/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ (product/idea/business/service) สามารถสร้างรายได้ได้โดยการเสนอบริการการฝึกอบรมส่วนตัวผ่านช่องทางเสมือน (virtual personal coaching) และหากสอดคล้องกันก็ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน เช่น ค่าใช้บริการต่อครั้ง (pay-per-session), แพ็คเกจสอน (package deals), และสัมมนากลุ่ม (group seminars) ที่สามารถใช้ในการเก็บรายได้

3. แนะนำวิธีใช้:
- ในการใช้คำสั่งนี้กับ ChatGPT, คุณควรแทนส่วน "[insert product/idea/business/service]" ด้วยรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของสินค้าหรือบริการที่คุณสนใจ เช่น "Describe ways for a fitness app" หรือ "Describe ways for a life coaching business" หรือ "Describe ways for an online language learning platform" โดยใส่ชื่อของสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการคำแนะนำ

- คำสั่งต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณต้องการให้ ChatGPT คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรายได้ผ่านบริการการฝึกอบรมส่วนตัวออนไลน์และวิธีการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

ตัวอย่าง 1: สำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
- คำสั่ง: "Describe ways for an online language learning platform to earn revenue by offering virtual personal coaching, discussing different monetization models such as pay-per-session, package deals, and group seminars."

ตัวอย่าง 2: สำหรับแอปฟิตเนส
- คำสั่ง: "Describe ways for a fitness app to earn revenue by offering virtual personal coaching, discussing different monetization models such as pay-per-session, package deals, and group seminars."

ตัวอย่าง 3: สำหรับธุรกิจที่ให้คำแนะนำชีวิต
- คำสั่ง: "Describe ways for a life coaching business to earn revenue by offering virtual personal coaching, discussing different monetization models such as pay-per-session, package deals, and group seminars."

ในทุกกรณี, คุณสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้ผ่านบริการการฝึกอบรมส่วนตัวออนไลน์และวิธีการกำหนดราคา

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ