สร้างการต้อนรับที่ปรับตัวสำหรับผู้ใช้: คำสั่งสร้างเทมเพลตอีเมล AI ChatGPT Prompts

ค้นพบวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับตัวสำหรับการต้อนรับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำหนดไว้ ทำให้ทุกการตอบสนองมีความน่าสนใจและทันสมัย

สร้างการต้อนรับที่ปรับตัวสำหรับผู้ใช้: คำสั่งสร้างเทมเพลตอีเมล AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ชุดคำสั่ง: "Draft a series of email templates for a personalized onboarding journey for users of our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างแบบที่จะใช้เขียนอีเมลเพื่อสร้างประสบการณ์การต้อนรับที่บุคคลสำหรับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดไว้ (insert product/service).

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการในส่วน "[insert product/service]" เพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าคำแนะนำต้องปรับเปลี่ยนตามบุคคลลงตัว
   - สามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต้อนรับหรือขั้นตอนที่ต้องการให้รวมอยู่ในอีเมล

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   **Use Case 1: สร้างอีเมลต้อนรับแบบที่ 1**
   - คำสั่ง: "Draft a series of email templates for a personalized onboarding journey for users of our [Social Media Management Platform]."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a welcome email introducing new users to the [Social Media Management Platform], highlighting key features and guiding them to set up their first social media campaign."

   **Use Case 2: สร้างอีเมลต้อนรับแบบที่ 2**
   - คำสั่ง: "Draft a series of email templates for a personalized onboarding journey for users of our [Financial Planning App]."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Design a sequence of onboarding emails for users signing up on our [Financial Planning App], providing personalized financial tips, setting financial goals, and introducing them to budgeting tools."

   **Use Case 3: สร้างอีเมลต้อนรับแบบที่ 3**
   - คำสั่ง: "Draft a series of email templates for a personalized onboarding journey for users of our [Fitness Tracking Device]."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Craft onboarding emails for users of our [Fitness Tracking Device], guiding them on setting fitness goals, explaining device features, and encouraging them with personalized workout suggestions."

ด้วยขั้นตอนนี้และตัวอย่าง Use Cases, คุณสามารถให้คำสั่งที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพให้ ChatGPT สร้างอีเมลต้อนรับที่ปรับตัวตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดไว้ในชุดคำสั่งนั้นๆได้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ