เขียน AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านจดหมายข่าวแบบสมาชิก

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านการสร้างจดหมายข่าวแบบสมาชิก เราจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาในจดหมายข่าว, กลยุทธ์การกำหนดราคา, และเทคนิคการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายในข้อคำถาม.

เขียน AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านจดหมายข่าวแบบสมาชิก

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Explain how [insert product/idea/business/service] can generate online income through a subscription-based newsletter, detailing content curation, pricing strategies, and audience growth techniques."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งชุดนี้มีวัตถุประสงค์ในการขอให้ ChatGPT อธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือไอเดียหรือธุรกิจหรือบริการใดสามารถสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านการสร้างจดหมายข่าวแบบสมาชิก โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาในจดหมายข่าว, กลยุทธ์การกำหนดราคา, และเทคนิคการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย.

3. แนะนำวิธีใช้:
เมื่อคุณใช้คำสั่งชุดนี้กับ ChatGPT, ควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   a. แทน "[insert product/idea/business/service]" ด้วยผลิตภัณฑ์หรือไอเดียหรือธุรกิจหรือบริการที่คุณต้องการให้ ChatGPT อธิบายเกี่ยวกับการสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านการสร้างจดหมายข่าวแบบสมาชิก เช่น "Explain how a fitness coaching service can generate online income through a subscription-based newsletter, detailing content curation, pricing strategies, and audience growth techniques."

   b. แนะนำให้ ChatGPTระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ:
      - การจัดการเนื้อหาในจดหมายข่าว (content curation)
      - กลยุทธ์การกำหนดราคา (pricing strategies)
      - เทคนิคการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย (audience growth techniques)

   c. คำสั่งชุดนี้จะช่วยให้ ChatGPT พัฒนาการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ต้องการ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   a. ตัวอย่าง Use Case 1: การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างรายได้ออนไลน์ให้กับธุรกิจออนไลน์
      - คำสั่ง: "Explain how an online art gallery can generate online income through a subscription-based newsletter, detailing content curation, pricing strategies, and audience growth techniques."

   b. ตัวอย่าง Use Case 2: การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างรายได้ออนไลน์ให้กับการสร้างเนื้อหาแบบออนไลน์
      - คำสั่ง: "Explain how a content creator can generate online income through a subscription-based newsletter, detailing content curation, pricing strategies, and audience growth techniques."

   c. ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้เป็นตัวอย่าง:
      - "Explain how a software as a service (SaaS) company can generate online income through a subscription-based newsletter, detailing content curation, pricing strategies, and audience growth techniques."

ทั้งนี้, ChatGPT จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวอย่างตัวอย่างเหล่านี้และอธิบายเกี่ยวกับการสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านการสร้างจดหมายข่าวแบบสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหัวข้อที่กำหนดในคำสั่ง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ