การสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีการทำให้บล็อกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกทำรายได้

แนวทางการใช้บล็อกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพื่อทำรายได้โดยการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นเด็กและหนังสือเล่มเล็ก

การสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีการทำให้บล็อกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกทำรายได้

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Generate ideas for monetizing a parenting blog, incorporating sponsored product reviews and affiliate links for family-friendly products. Detail how to establish credibility with your audience through authentic product reviews and recommendations. Explore opportunities for affiliate partnerships with baby gear companies, toy manufacturers, or parenting book publishers to monetize the blog's content."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งต้องการให้ ChatGPT สร้างไอเดียเกี่ยวกับวิธีการทำให้บล็อกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของคุณสามารถทำรายได้ได้โดยการรวมรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและลิงก์ให้ผู้เยี่ยมชมสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวได้ โดยในข้อความนี้ยังต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้อ่านผ่านการรีวิวผลิตภัณฑ์และการแนะนำที่แท้จริง และสำรวจโอกาสในการเป็นพันธมิตรในการตลาดกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นเด็กหรือหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพื่อทำให้บล็อกสามารถทำรายได้ได้

3. แนะนำวิธีการใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกและเป็นมิตรต่อครอบครัวเพื่อที่จะรวมลิงก์บทความที่เกี่ยวข้องไปยังผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในบล็อกของคุณ
   - สร้างเนื้อหารีวิวที่แท้จริงและมีคุณค่าสำหรับผู้อ่าน อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรายละเอียด เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย และแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของครอบครัว
   - ควรสร้างความโปร่งใสและเชื่อถือได้ในการรีวิว อย่างมั่นใจในความเป็นอิสระและเป็นกลางที่จะกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีความละเอียดที่ผิดพลาดหรือโฆษณา
   - สำรวจและเข้าร่วมโอกาสในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ผลิตเครื่องเล่นเด็กหรือหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก เพื่อสร้างรายได้จากการโฆษณาหรือการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบล็อกของคุณ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างไอเดียสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์
     - คำสั่ง: "Generate ideas for authentic product reviews for baby strollers, highlighting their key features and usability for parents on the go."

   - Use Case 2: สร้างคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสินค้าที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว
     - คำสั่ง: "Provide tips on selecting family-friendly toys for different age groups, incorporating affiliate links to recommended products."

   - Use Case 3: สำรวจโอกาสในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นเด็ก
     - คำสั่ง: "Explore opportunities for affiliate partnerships with leading baby gear companies, focusing on mutually beneficial arrangements for product promotion on the blog."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ