วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างโครว์ดฟันด์โปรเจค: ขั้นตอนสำหรับความสำเร็จในการระดมทุน

ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการสร้างโครว์ดฟันด์โปรเจคในเรื่องที่คุณสนใจ อธิบายวิธีการตั้งค่าแคมเปญ, การกำหนดรางวัลต่างๆ, และวิธีการระดมเงินหลังจากแคมเปญสำเร็จ ทั้งนี้เราขอให้ ChatGPT เป็นผู้สำรวจขั้นตอนของโครว์ดฟันด์โปรเจคของคุณ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างโครว์ดฟันด์โปรเจค: ขั้นตอนสำหรับความสำเร็จในการระดมทุน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Explain the process for [insert product/idea/business/service] to establish a crowdfunded project, outlining key steps for campaign setup, reward tiers, and post-campaign monetization tactics."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT อธิบายกระบวนการสำหรับสิ่งของหรือแนวคิดใดๆ ที่ต้องการสร้างโครว์ดฟันด์โปรเจค (โครว์ดฟันด์คือการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปผ่านอินเทอร์เน็ต) และจะต้องอธิบายขั้นตอนหลักสำหรับการตั้งค่าแคมเปญ, ระบุรางวัลและระดมเงินหลังจากการแคมเปญนี้สำเร็จอย่างละเอียด

3. แนะนำวิธีใช้:
   - คำสั่งนี้มีความยืดหยุ่นในการสร้างข้อมูลที่ใช้สำหรับการอธิบายขั้นตอนในกระบวนการสร้างโครว์ดฟันด์โปรเจค การนำเสนอขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คำตอบจาก ChatGPT มีคุณค่าและความชัดเจน
   - คุณสามารถแทรกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/แนวคิด/ธุรกิจ/บริการที่เป็นเรื่องหลักของคำสั่งในช่อง [insert product/idea/business/service] เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลที่มั่นใจเพิ่มเติม
   - ควรเน้นให้ ChatGPT อธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าแคมเปญ, รางวัลที่สามารถใช้เพิ่มความน่าสนใจของโครว์ดฟันด์โปรเจค, และวิธีการกำหนดรายได้หลังจากการแคมเปญสำเร็จ
   - ถ้าคำสั่งยากเหมือนไม่เข้าใจคุณสามารถใช้ข้อความสำคัญท้ายคำสั่ง "Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer." เพื่อแนะนำ ChatGPT ให้อธิบายขั้นตอนตามลำดับเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นรายละเอียดและถูกต้อง

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: การสร้างโครว์ดฟันด์โปรเจคสำหรับสตาร์ทอัพเทคโนโลยี
   ตัวอย่างคำสั่ง: "Explain the process for a tech startup to establish a crowdfunded project, outlining key steps for campaign setup, reward tiers, and post-campaign monetization tactics."

   Use Case 2: การสร้างโครว์ดฟันด์โปรเจคสำหรับหนังสือตำราการเรียนการสอน
   ตัวอย่างคำสั่ง: "Explain the process for an educational textbook to establish a crowdfunded project, outlining key steps for campaign setup, reward tiers, and post-campaign monetization tactics."

   Use Case 3: การสร้างโครว์ดฟันด์โปรเจคสำหรับการเพาะปลูกอินทรีย์
   ตัวอย่างคำสั่ง: "Explain the process for an organic farming initiative to establish a crowdfunded project, outlining key steps for campaign setup, reward tiers, and post-campaign monetization tactics."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ