การออกแบบ AI ChatGPT Prompts วิธีเสนอซีรีส์เว็บินาร์เรียนเสริมทักษะอาชีพแบบเสียค่าใช้จ่าย

ค้นหาวิธีเสนอซีรีส์เว็บินาร์ที่คนสนใจจะจ่ายเงินเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพ รวมถึงการวางแผนการตลาด, การกำหนดราคา, และระบบส่งมอบเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือไอเดียที่คุณสนใจ และระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts วิธีเสนอซีรีส์เว็บินาร์เรียนเสริมทักษะอาชีพแบบเสียค่าใช้จ่าย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Outline a method for [insert product/idea/business/service] to offer a paid webinar series on professional development, detailing marketing, pricing, and content delivery systems."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า "Outline a method for" แล้วตามด้วยส่วนที่คุณต้องการสรุปหรืออธิบายเกี่ยวกับวิธีการในกรณีนี้คือการเสนอซีรีส์เวบินาร์ที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ และคำสั่งจะต้องรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตลาด, การกำหนดราคา, และระบบส่งมอบเนื้อหา ซึ่งคุณจะต้องแทรกข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือหัวข้อที่คุณต้องการให้ ChatGPT พิจารณาเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม.

3. แนะนำวิธีใช้:
- เริ่มต้นโจมตีคำสั่งด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือหัวข้อที่คุณต้องการให้ ChatGPT พิจารณา เช่น "Outline a method for a software company to offer a paid webinar series on software development."

- ให้รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนที่คำสั่งร้องขอ ในกรณีนี้คือการเสนอวิธีการในการเปิดตลาดให้กับชุมชนที่สนใจในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ การกำหนดราคาสำหรับการเข้าร่วมเวบินาร์ และระบบส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณค่าในเวลาที่กำหนด.

- หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม, คุณสามารถทราบเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, กลุ่มเป้าหมาย, โอกาสการตลาด, ราคาที่คุณคาดหวัง, หรือรูปแบบการส่งมอบเนื้อหาที่คุณคาดหวัง.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

a. Use Case 1: สำหรับบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์
คำสั่ง: "Outline a method for a software development company to offer a paid webinar series on software development, detailing marketing, pricing, and content delivery systems."

b. Use Case 2: สำหรับธุรกิจที่ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี
คำสั่ง: "Outline a method for an accounting consultancy to offer a paid webinar series on financial management, detailing marketing, pricing, and content delivery systems."

c. Use Case 3: สำหรับสตาร์ทอัพที่พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ
คำสั่ง: "Outline a method for a mobile app startup to offer a paid webinar series on mobile app development, detailing marketing, pricing, and content delivery systems."

ในทุกกรณี, ChatGPT จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เรียบร้อย การกำหนดราคาที่เหมาะสม, และระบบส่งมอบเนื้อหาที่สามารถใช้งานได้เพื่อให้รู้เพื่อตัวอย่างของคำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการใช้ในเนื้อหาการบรรณานุกรม หรือแผนธุรกิจ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ