การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแนวทางธุรกิจสำหรับซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่ง

คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้ช่วยให้คุณสร้างแนวทางธุรกิจสำหรับการขายซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งให้กับลูกค้าที่เน้นการสมัครสมาชิกและการอนุญาตให้ใช้ตลอดไป ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคำสั่งตามความต้องการของคุณ

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแนวทางธุรกิจสำหรับซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่ง

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาดังนี้:
"Propose a business model for [insert product/idea/business/service] that focuses on creating and selling custom software solutions, including subscription-based and perpetual licensing options."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งชุดนี้เป็นคำสั่งที่แนะนำให้ ChatGPT สร้างรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจสามารถสร้างรายได้ด้วยการขายซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งให้กับลูกค้า โดยรวมถึงตัวเลือกการสมัครสมาชิกและการอนุญาตให้ใช้ตลอดไป (perpetual licensing) โดยให้แนวทางการทำธุรกิจนี้ให้ ChatGPT เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าที่สมาชิกและไม่สมาชิก นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าอัตราค่าบริการ (subscription-based) และอัตราค่าอนุญาตให้ใช้ตลอดไป เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมและสร้างความเหมาะสมในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจนี้อย่างราบรื่นและสร้างเสนอความน่าสนใจแก่ลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย

วิธีการใช้:

1. แนะนำเริ่มต้นโดยเปลี่ยน "[insert product/idea/business/service]" เป็นผลิตภัณฑ์หรือความคิดทางธุรกิจที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างรายละเอียดและแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น "Propose a business model for a custom e-commerce platform."

2. หลังจากนั้นคุณสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่ง แนะนำตัวเลือกการสมัครสมาชิกและการอนุญาตให้ใช้ตลอดไป และวิธีการกำหนดค่าบริการและค่าอนุญาต แต่เป็นไปได้ที่คุณจะต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจวิธีการทำธุรกิจของคุณอย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำที่เป็นประสิทธิภาพ

3. เมื่อคุณได้รับคำตอบจาก ChatGPT คุณสามารถตรวจสอบและปรับแต่งข้อมูลตามความต้องการของคุณ และใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการในการวางแผนธุรกิจของคุณต่อไป

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

1. Use Case: การสร้างธุรกิจสำหรับการขายซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งให้กับโรงแรม
   คำสั่ง: "Propose a business model for a custom hotel management software that focuses on creating and selling custom solutions, including subscription-based and perpetual licensing options."

2. Use Case: การสร้างธุรกิจสำหรับการขายซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งให้กับร้านอาหาร
   คำสั่ง: "Propose a business model for a custom restaurant management software that focuses on creating and selling custom solutions, including subscription-based and perpetual licensing options."

3. Use Case: การสร้างธุรกิจสำหรับการขายซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งให้กับธุรกิจออนไลน์
   คำสั่ง: "Propose a business model for a custom e-commerce platform that focuses on creating and selling custom solutions, including subscription-based and perpetual licensing options."

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้ให้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการสร้างการตอบสนองที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณในแต่ละกรณีใช้งานที่แตกต่างกัน และปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสม

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ