เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างรายได้ด้วยการพัฒนาและขาย WordPress Themes และ Plugins

ค้นพบวิธีการเพิ่มรายได้ของธุรกิจหรือความคิดของคุณโดยการพัฒนาและขาย WordPress themes และ plugins พร้อมยอดขายและโมเดลการสนับสนุนที่เหมาะสมในการเข้าถึงตลาดออนไลน์ของวันนี้

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างรายได้ด้วยการพัฒนาและขาย WordPress Themes และ Plugins

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Describe how [insert product/idea/business/service] can generate income by developing and selling WordPress themes and plugins, including sales strategy and support models."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT อธิบายว่าอย่างไรที่สินค้า/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ [ใส่ชื่อสินค้า/ความคิด/ธุรกิจ/บริการที่ต้องการระบุ] สามารถสร้างรายได้ได้โดยการพัฒนาและขาย WordPress themes และ plugins รวมถึงยอดขายและโมเดลการสนับสนุนที่เหมาะสมในกรณีนี้เป็นตัวอย่างคอนเทนต์ที่ต้องการสร้างขึ้นในการสนทนากับ ChatGPT.

3. แนะนำวิธีใช้:
- ใส่ชื่อสินค้า/ความคิด/ธุรกิจ/บริการที่คุณสนใจใน [insert product/idea/business/service] และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ในคำสั่ง เพื่อทำให้ ChatGPT สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการให้คำแนะนำ.
- คำสั่งต้องมีความชัดเจนและเน้นไปที่จุดประสงค์หลักของคำถาม ซึ่งในกรณีนี้คือวิธีที่สิ่งที่คุณสนใจสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาและขาย WordPress themes และ plugins รวมถึงยอดขายและโมเดลการสนับสนุนที่เหมาะสม.
- ใช้คำถามที่เป็นการให้ข้อมูลและคำสั่ง ChatGPT อธิบายหรือสรุปหลักการหรือวิธีการในกรณีที่ระบุ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: การสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ด้วย WordPress Themes และ Plugins

คำสั่ง: "Describe how an online business can generate income by developing and selling WordPress themes and plugins, including sales strategy and support models."

Use Case 2: วิธีเพิ่มรายได้ของร้านค้าออนไลน์ด้วย WordPress Themes และ Plugins

คำสั่ง: "Explain how an e-commerce website can increase revenue by developing and selling WordPress themes and plugins, and provide insights into effective sales strategies and support models."

ในทั้งสองกรณีนี้ ChatGPT จะตอบกลับด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างรายได้ด้วยการพัฒนาและขาย WordPress themes และ plugins รวมถึงยอดขายและโมเดลการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์ตามที่ระบุในคำสั่ง ChatGPT Prompts.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ