เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างแพลตฟอร์มสังคมสำหรับกลุ่มเฉพาะทางและรับรายได้ด้วยวิธีการสมัครสมาชิก โฆษณา และคุณสมบัติพรีเมียม

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสังคมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะทาง (niche communities) และวิธีที่สามารถทำกำไรผ่านการสมัครสมาชิก, โฆษณา, และคุณสมบัติพรีเมียม

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างแพลตฟอร์มสังคมสำหรับกลุ่มเฉพาะทางและรับรายได้ด้วยวิธีการสมัครสมาชิก โฆษณา และคุณสมบัติพรีเมียม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts คือ "Detail how [insert product/idea/business/service] can build a social media platform for niche communities, including monetization via subscriptions, advertising, and premium features."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้มีเจตความคิดเริ่มต้นเพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างแพลตฟอร์มสังคมสำหรับกลุ่มคนที่เฉพาะทาง (niche communities) โดยรวมถึงวิธีการทำกำไรผ่านการสมัครสมาชิก (subscriptions), โฆษณา (advertising), และคุณสมบัติพรีเมียม (premium features).

3. แนะนำวิธีใช้:
เมื่อใช้คำสั่งนี้, ควรระบุ "insert product/idea/business/service" ด้วยข้อมูลหรือแนวคิดที่เราต้องการให้ ChatGPT พูดเกี่ยวกับ. ตัวอย่างเช่น:
- "Detail how a fitness app can build a social media platform for niche communities, including monetization via subscriptions, advertising, and premium features."
- "Detail how a small bakery can build a social media platform for niche communities, including monetization via subscriptions, advertising, and premium features."

คำสั่งนี้เป็นมาตรฐานและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับรายละเอียดของคุณได้ตามที่คุณต้องการให้ ChatGPT ให้ข้อมูล.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สตาร์ทอัพทรายใหม่ "Healthy Living Social Network"
คำสั่ง: "Detail how 'Healthy Living Social Network' can build a social media platform for niche communities, including monetization via subscriptions, advertising, and premium features."

Use Case 2: ร้านอาหาร "FoodieFusion"
คำสั่ง: "Detail how 'FoodieFusion' can build a social media platform for niche communities of food enthusiasts, including monetization via subscriptions, advertising, and premium features."

Use Case 3: ธุรกิจสตาร์ทอัพ "ArtConnect"
คำสั่ง: "Detail how 'ArtConnect' can build a social media platform for niche communities of artists, including monetization via subscriptions, advertising, and premium features."

Use Case 4: โครงการสร้างชุมชนการท่องเที่ยว "Wanderlust Explorers"
คำสั่ง: "Detail how 'Wanderlust Explorers' can build a social media platform for niche communities of travelers, including monetization via subscriptions, advertising, and premium features."

ในแต่ละกรณี, ChatGPT จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแพลตฟอร์มสังคมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะทางและวิธีที่สามารถทำกำไรผ่านการสมัครสมาชิก, โฆษณา, และคุณสมบัติพรีเมียมในแต่ละกรณีนี้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ