เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนที่การทำรายได้สำหรับฟอรั่มออนไลน์: ค่าบำรุงสมาชิก, บริจาค, และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

วิธีการขายแผนของคุณไปยังฟอรั่มออนไลน์ของคุณ! อ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่าบำรุงสมาชิก, วิธีรับบริจาค, และการสร้างเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนในแผนการทำรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนที่การทำรายได้สำหรับฟอรั่มออนไลน์: ค่าบำรุงสมาชิก, บริจาค, และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง "Outline the steps for [insert product/idea/business/service] to monetize an online community forum, including membership fees, donations, and sponsored content." เป็นคำสั่งที่ให้ ChatGPT ทำการจัดเตรียมแผนการขายหรือวิธีการทำให้รายได้จากฟอรั่มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ [สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] โดยรวมถึงค่าบำรุงสมาชิก บริจาค และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน (sponsored content) ในแผนที่มีโครงสร้างเป็นอย่างไร

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่ [สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ต้องปฏิบัติเพื่อทำให้ฟอรั่มออนไลน์ของพวกเขาสามารถทำรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าบำรุงสมาชิก (membership fees), การรับบริจาค, และการสร้างเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก (sponsored content) โดยทั้งหมดนี้ต้องเขียนเป็นข้อเสนอหรือแผนอย่างละเอียด

3. แนะนำวิธีใช้:

- เริ่มต้นโดยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ [สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] และฟอรั่มออนไลน์ที่ต้องการทำรายได้
- ระบุขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าบำรุงสมาชิก โดยรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับบัตรสมาชิกแต่ละระดับและสิทธิประโยชน์ที่มี
- อธิบายวิธีการรับบริจาค รวมถึงรูปแบบการรับบริจาคและสิทธิประโยชน์ที่บริจาคได้รับ
- แสดงขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน (sponsored content) รวมถึงวิธีการติดต่อและนำเสนอกับผู้สนับสนุน
- ท้ายที่สุด, รวมข้อมูลทั้งหมดเป็นแผนที่ทำรายได้สำหรับฟอรั่มออนไลน์

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างคำสั่งในการจัดทำแผนที่การทำรายได้ด้วยค่าบำรุงสมาชิก
"Outline the steps for a fitness community forum to monetize, including membership fees. Provide details on different membership levels and the associated benefits."

Example Command:
"ChatGPT, please outline the steps for a fitness community forum to monetize, incorporating membership fees. Include information on various membership levels and the corresponding benefits."

Use Case 2: สร้างคำสั่งเพื่อแนะนำขั้นตอนในการรับบริจาคสำหรับฟอรั่มสอนภาษา
"Outline the steps for a language learning community forum to monetize through donations. Explain the donation process and the benefits contributors would receive."

Example Command:
"ChatGPT, please outline the steps for a language learning community forum to monetize through donations. Provide details on the donation process and the benefits contributors would receive."

ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่งจะเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำให้ฟอรั่มออนไลน์สามารถทำรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ