แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts การสร้างแบบธุรกิจแผนอาหารและคำปรึกษาโภชนาการบนโลกออนไลน์

นำ ChatGPT มาช่วยในการสร้างแบบธุรกิจที่ทันสมัย ด้วยคำสั่ง 'Create a business model for [insert product/idea/business/service] to offer personalized meal planning and nutrition counseling services online.' เราสามารถปรับแต่งแผนการกินส่วนบุคคลและให้คำปรึกษาทางโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรวมเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการสื่อสารในแบบธุรกิจของคุณ เริ่มต้นเลย!

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts การสร้างแบบธุรกิจแผนอาหารและคำปรึกษาโภชนาการบนโลกออนไลน์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Create a business model for [insert product/idea/business/service] to offer personalized meal planning and nutrition counseling services online."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแบบธุรกิจ (business model) สำหรับการให้บริการแผนอาหารที่ปรับให้เข้ากับบุคคลและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางโภชนาการออนไลน์ โดยต้องใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการที่ต้องการสร้างแบบธุรกิจนี้เข้าไปในคำสั่ง "[insert product/idea/business/service]".

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ให้เตรียมข้อมูลที่ต้องการสร้างแบบธุรกิจ เช่น ชนิดของผลิตภัณฑ์, ไอเดียทางธุรกิจ, หรือบริการที่คุณต้องการ ChatGPT จะสร้างแบบธุรกิจให้.
   - เปิดคำสั่งด้วย "[insert product/idea/business/service]" และใส่ข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของคุณ.
   - สร้างคำถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบธุรกิจของคุณเพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลที่เพียงพอในการสร้างแบบธุรกิจที่สมบูรณ์.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: การสร้างแบบธุรกิจสำหรับการให้บริการแผนอาหารที่ปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างๆ
     - คำสั่ง: "Create a business model for a personalized meal planning service that caters to individuals with diverse body types and goals."

   - Use Case 2: การสร้างแบบธุรกิจสำหรับการให้คำปรึกษาทางโภชนาการออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบ realtime
     - คำสั่ง: "Create a business model for an online nutrition counseling service that utilizes real-time communication platforms."

   - Use Case 3: การสร้างแบบธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปรับแต่งแผนอาหารให้เหมาะกับผู้ใช้
     - คำสั่ง: "Create a business model for a product that uses AI technology to customize meal plans based on individual preferences and health goals."

โดยการใช้ข้อมูลเหล่านี้และการติดต่อกับ ChatGPT ในแบบธุรกิจที่คุณต้องการ, คุณจะได้รับการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ