วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวทางการสร้างเครื่องมือจัดการโครงการบนคลาวด์สำหรับ Freelancers

ในบทความนี้, จะแนะนำวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแผนการเพื่อนำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้บนคลาวด์สำหรับคนทำงานอิสระ (freelancers) โดยเน้นที่ระดับบริการที่แบ่งเป็นขั้นต่าง ๆ และบริการเสริม (add-ons).

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวทางการสร้างเครื่องมือจัดการโครงการบนคลาวด์สำหรับ Freelancers

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Formulate a plan for [insert product/idea/business/service] to offer a cloud-based project management tool for freelancers, focusing on tiered service levels and add-ons."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT จัดทำแผนการสำหรับการนำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้บนคลาวด์สำหรับคนทำงานอิสระ (freelancers) โดยให้ความสำคัญกับระดับบริการขั้นต่าง ๆ และการเสนอบริการเสริม (add-ons) ในแผนนี้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้, ควรระบุข้อมูลที่เป็นที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างแผนการที่เป็นประโยชน์ได้. ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, ความต้องการของ freelancers, บริการเสริมที่ควรเสนอ, หรือแนวโน้มในการให้บริการ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างแผนการพื้นฐาน
     - คำสั่ง: "Create a comprehensive plan for a cloud-based project management tool targeting freelancers with tiered service levels and add-ons."

   - Use Case 2: ระบุความต้องการของ freelancers
     - คำสั่ง: "Outline the specific needs and preferences of freelancers that should be addressed in the cloud-based project management tool plan."

   - Use Case 3: การเสนอบริการเสริม
     - คำสั่ง: "Devise a strategy for introducing and marketing add-on services within the tiered structure of the cloud-based project management tool."

การใช้คำสั่งนี้ใน Use Cases จะช่วยให้ ChatGPT สามารถให้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ