เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างรายได้จากแอปติดตามสุขภาพ คุณสมบัติแบบฟรีและพันธมิตรกับแบรนด์

คำสั่ง ChatGPT Prompts ช่วยให้คุณระบุกระบวนการที่สามารถนำไปสู่การกำไรจากแอปติดตามสุขภาพโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติเวอร์ชันฟรีและพันธมิตรกับแบรนด์. คำแนะนำวิธีใช้ช่วยให้ ChatGPT ให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขายรายการสูงสุด, การจัดตั้งระบบการชำระเงินในแอป, และการสร้างพันธมิตรกับแบรนด์.

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างรายได้จากแอปติดตามสุขภาพ คุณสมบัติแบบฟรีและพันธมิตรกับแบรนด์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
"Detail a process for [insert product/idea/business/service] to monetize a fitness tracking app, considering freemium features and brand partnerships."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ระบุกระบวนการ (process) ที่เกี่ยวข้องกับ [ใส่ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อทำการกำไรจากแอปติดตามสุขภาพ (fitness tracking app) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติเวอร์ชันฟรี (freemium features) และพันธมิตรกับแบรนด์ (brand partnerships).

3. แนะนำวิธีใช้:

- เริ่มต้นโดยระบุผลิตภัณฑ์หรือไอเดียที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการให้ ChatGPT พัฒนากระบวนการ
- ระบุว่านั้นควรประกอบด้วยคุณสมบัติเวอร์ชันฟรีที่จะเสนอให้ผู้ใช้
- อธิบายกระบวนการที่สามารถนำไปสู่การกำไรจากแอป, เช่น การขายรายการสูงสุด, การจัดตั้งระบบการชำระเงินในแอป, หรือโฆษณา
- ทำให้ ChatGPT เข้าใจถึงแนวทางในการสร้างพันธมิตรกับแบรนด์, การนำเสนอโปรโมชั่น, หรือส่วนแบ่งกำไรที่เกี่ยวข้อง
- สอนวิธีที่คุณคาดหวังจะตั้งราคาสิ่งต่าง ๆ, รวมถึงแพ็กเกจหรือบริการพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่เลือกใช้แบบเสียเงิน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

Use Case 1: การขายรายการสูงสุด
- คำสั่ง: "Detail a process for a fitness tracking app to monetize by offering a premium subscription service with enhanced features. Discuss the pricing strategy and the additional benefits users would receive."

Use Case 2: การจัดตั้งระบบการชำระเงินในแอป
- คำสั่ง: "Describe the steps a fitness tracking app can take to monetize through in-app purchases, focusing on features that users can buy and the seamless payment process. Consider user experience and security aspects."

Use Case 3: การสร้างพันธมิตรกับแบรนด์
- คำสั่ง: "Explain how a fitness tracking app can monetize through brand partnerships. Provide examples of potential brand collaborations, promotional activities, and the mutual benefits for both the app and the brands involved."

การใช้คำสั่งแต่ละอันนี้จะช่วยให้ ChatGPT ให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำไรจากแอปติดตามสุขภาพที่มีคุณสมบัติเวอร์ชันฟรีและพันธมิตรกับแบรนด์.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ