การใช้ AI ChatGPT Prompts แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาและจองพื้นที่ทำงานร่วมที่สะดวก

สร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจองพื้นที่ทำงานร่วมได้ทุกที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายและการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้. แนะนำวิธีใช้คำสั่งอย่างเข้าใจให้ดี เพื่อให้ ChatGPT สร้างแนวคิดที่เต็มไปด้วยรายละเอียด.

การใช้ AI ChatGPT Prompts แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาและจองพื้นที่ทำงานร่วมที่สะดวก

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่งที่ให้คือ "Build a [insert idea] for an app that helps users find and book co-working spaces on the go."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ในคำสั่งนี้, คุณต้องขอให้ ChatGPT สร้างแนวคิด (idea) สำหรับแอปที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจองพื้นที่ทำงานร่วมได้ทุกที่ โดยคุณต้องแทรกรายละเอียดหรือคำที่เหมาะสมใน [insert idea] เพื่อให้ ChatGPT มีความเข้าใจเรื่องที่ต้องการสร้าง.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้, ควรแทรกรายละเอียดที่ชัดเจนใน [insert idea] เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลที่เพียงพอในการสร้างแนวคิด. ยกตัวอย่างเช่น "Build a platform for an app that helps users find and book co-working spaces on the go."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: ค้นหาพื้นที่ทำงาน
     - คำสั่ง: "Build a feature for the app that allows users to search for available co-working spaces based on location and amenities."

   - Use Case 2: จองพื้นที่ทำงาน
     - คำสั่ง: "Develop a reservation system within the app, enabling users to easily book a co-working space, specifying dates and times."

   - Use Case 3: รีวิวและคะแนน
     - คำสั่ง: "Incorporate a review and rating system that allows users to share their experiences and rate co-working spaces, enhancing the community aspect of the app."

สำคัญ:
   - คำสั่งที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยรายละเอียดจะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ.
   - การใช้ตัวอย่าง Use Cases จะช่วยในการแสดงตัวอย่างการนำคำสั่งไปใช้ในทางปฏิบัติ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ