เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนธุรกิจออนไลน์: การให้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทัศนียภาพ

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแผนธุรกิจออนไลน์ที่มุ่งเน้นการให้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทัศนียภาพ โดยมีแนวทางการคิดเงินผ่านคำปรึกษาออนไลน์และบริการดำเนินการตามแผน รวมถึงการเครื่องมือร่วมมือกับโรงเรือนพืชท้องถิ่น

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนธุรกิจออนไลน์: การให้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทัศนียภาพ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - ChatGPT Prompts เป็นวิธีที่คุณสามารถสร้างคำถามหรือคำขอเพื่อให้ระบบตอบสนองตามที่คุณต้องการ
   - คำสั่งสามารถมีหลายส่วน แต่ในที่นี้คำสั่งมีรูปแบบเป็น "Design a plan for [insert product/idea/business/service] to offer online landscape design consultations, monetizing with follow-up implementation services and partnerships with local nurseries."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้ต้องการให้คุณออกแบบแผนสำหรับการให้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทัศนียภาพ
   - หลังจากนั้นคุณต้องสร้างรายได้โดยมีบริการทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผน
   - นอกจากนี้ยังต้องมีความร่วมมือกับโรงเรือนพืชท้องถิ่น

3. **วิธีใช้:**
   - สร้างคำถามหรือคำขอที่มีโครงสร้างเหมือนกับคำสั่งที่กำหนด
   - ให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการที่คุณต้องการออกแบบแผน
   - ระบุว่าคุณต้องการมีการคิดเงินผ่านการให้คำปรึกษาออนไลน์และการดำเนินการตามแผนต่อมา
   - แสดงความต้องการที่จะมีความร่วมมือกับโรงเรือนพืชท้องถิ่น

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การออกแบบสวนสำหรับบ้านพักอาศัย**
     - คำสั่ง: "Design a plan for creating an online platform to offer landscape design consultations for residential homes, monetizing through follow-up implementation services, and forming partnerships with local nurseries."

   - **Use Case 2: การสร้างแผนทัศนียภาพสำหรับธุรกิจ**
     - คำสั่ง: "Design a plan for [insert business type] to provide online landscape design consultations, generating revenue through follow-up services, and establishing collaborations with nearby plant nurseries."

ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถให้คำสั่งแก่ ChatGPT ในลักษณะที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นประโยชน์แก่คุณในการออกแบบแผนของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ