วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts บริการเชื่อมต่อธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านไอทีในพื้นที่

เสนอบริการที่เชื่อมต่อธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านไอทีที่ใกล้เคียง ให้คำแนะนำที่ครอบคลุมทั้งการเลือกบริการและข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้การตอบสนองมีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts บริการเชื่อมต่อธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านไอทีในพื้นที่

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
"Offer a [insert service] that matches small businesses with local IT support professionals."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการให้บริการที่เชื่อมต่อธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านไอทีในพื้นที่ท้องถิ่น

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยกำหนดบริการที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำ (ในที่นี้คือการเชื่อมต่อธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านไอที)
   - ใส่ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อคำนวณเนื้อหาที่สมเหตุสมผล (เช่น ชื่อบริการ, ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ, พื้นที่ที่ต้องการบริการ)
   - การเพิ่มคำพูดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเฉพาะเพื่อให้การตอบสนองมีความสมบูรณ์มากขึ้น

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: บริการเชื่อมต่อธุรกิจร้านอาหารกับพ่อค้าร้านคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น**
     - *คำสั่ง:* "Offer a service that matches small restaurants with local IT support professionals."
     - *ตัวอย่างคำตอบ:* "Connect your small restaurant with experienced local IT professionals who can provide reliable support for your computer systems."

   - **Use Case 2: บริการเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็กกับผู้ให้บริการทางด้านไอที**
     - *คำสั่ง:* "Offer a service that matches small online businesses with local IT support professionals."
     - *ตัวอย่างคำตอบ:* "Empower your online business with dedicated IT support from local professionals, ensuring smooth operations and timely technical assistance."

**สำคัญ:**
"Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer." คือคำแนะนำที่เตือนให้กระทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกประการ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ