เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนธุรกิจบริการแนะนำการวางแผนที่เมือง เพื่อทำรายได้จากค่าบริการโครงการและสัญญารับประกันระยะยาว

ให้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างแผนธุรกิจสำหรับบริการแนะนำการวางแผนที่เมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดรายละเอียดของ [insert product/idea/business/service] และมุ่งหวังที่จะทำรายได้จากค่าบริการโครงการและสัญญารับประกันระยะยาว ใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนธุรกิจบริการแนะนำการวางแผนที่เมือง เพื่อทำรายได้จากค่าบริการโครงการและสัญญารับประกันระยะยาว

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มีรูปแบบดังนี้:

"Create a business plan for [insert product/idea/business/service] to develop an urban planning consultation service, monetizing through project-based fees and long-term retainer contracts."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้ใช้เพื่อขอให้ ChatGPT สร้างแผนธุรกิจสำหรับบริการแนะนำทางด้านการวางแผนที่เมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการที่ถูกกำหนดใน [insert product/idea/business/service] และมุ่งหวังที่จะทำรายได้จากค่าบริการตามโครงการและสัญญารับประกันระยะยาว

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **ทำให้เป็นรายละเอียด:** ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ [insert product/idea/business/service] อย่างละเอียดเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างแผนธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและสมบูรณ์

- **เน้นกำหนดวัตถุประสงค์:** ระบุวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ, ค่าและวิธีการทำรายได้จากโครงการและสัญญารับประกันระยะยาว

- **ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด:** ส่งเสริม ChatGPT เพื่อสร้างข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย, การแข่งขัน, และโอกาสทางธุรกิจ

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: การระบุผลิตภัณฑ์**

คำสั่ง: "Create a business plan for a sustainable urban farming consultancy service, monetizing through project-based fees and long-term retainer contracts."

**Use Case 2: การเน้นวัตถุประสงค์และค่าบริการ:**

คำสั่ง: "Develop a business plan for an AI-driven smart city planning consultancy, aiming to monetize through project-based fees and long-term retainer contracts, emphasizing the value of innovative technologies."

**Use Case 3: การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด:**

คำสั่ง: "Create a comprehensive business plan for a transportation infrastructure planning consultancy service, monetizing through project-based fees and long-term retainer contracts, including insights into the target market, competition, and business opportunities."

**Use Case 4: การรวบรวมทุกปัญหา:**

คำสั่ง: "Generate a business plan for an urban revitalization consultancy service, focusing on addressing social, economic, and environmental issues, and monetizing through project-based fees and long-term retainer contracts."

ในทุกรายการ, เน้นการกำหนดรายละเอียดและข้อมูลที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างแผนธุรกิจที่เป็นประสบการณ์และใช้ได้ในภาวะจริง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ