การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างตารางเวลาโซเชียลมีเดียเน้นผลงานร่วมของพนักงานในโครงการบริการชุมชน

ทำการสร้างตารางเวลาเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการบริการชุมชน ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและการขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจและตอบสนองต่อความคาดหวัง

การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างตารางเวลาโซเชียลมีเดียเน้นผลงานร่วมของพนักงานในโครงการบริการชุมชน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
    - **คำสั่ง:** Develop a social media content calendar for highlighting employee contributions to community service projects.
    - **คำแนะนำ:** Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer.

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
    - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พัฒนาตารางเวลาสำหรับเนื้อหาในโซเชียลมีเดียที่เน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการบริการชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่เน้นและดึงดูดความสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางสังคมของพนักงานในโครงการบริการชุมชน

3. **วิธีใช้:**
    - ก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนคำสั่งของคุณให้ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการให้ ChatGPT พัฒนา แต่งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณต้องการในตารางเวลา เช่น ประเภทของโครงการบริการชุมชนที่ต้องการให้เน้นหรือข้อมูลพนักงานที่ควรถูกเน้นในการตีพิมพ์

    - ติดตามขั้นตอนที่ชัดเจน ให้ข้อมูลที่สำคัญในแต่ละขั้นตอน และทิ้งช่องว่างสำหรับ ChatGPT เพื่อเติมข้อมูลเพิ่มเติม

    - ใช้คำสั่งเสริมเพื่อขอข้อมูลที่เพิ่มเติมหรือการความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้น

4. **ตัวอย่าง Use Cases:**

    - **Use Case 1: สร้างตารางเวลาประจำปี:**
        - *คำสั่ง:* Develop a social media content calendar for highlighting employee contributions to community service projects for the upcoming year.
        - *ขั้นตอน:* 
            1. ระบุประเภทของโครงการบริการชุมชนที่ต้องการเน้นในแต่ละเดือน
            2. ระบุวันและเวลาที่สำคัญสำหรับการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
            3. ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการ
            4. ขอเสริมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้เนื้อหาน่าสนใจ

    - **Use Case 2: ขอคำแนะนำเพิ่มเติม:**
        - *คำสั่ง:* Develop a social media content calendar for highlighting employee contributions to community service projects. Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer.
        - *ขั้นตอน:* 
            1. เริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไปที่คุณต้องการในตารางเวลา
            2. ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำให้เนื้อหาน่าสนใจมากขึ้น
            3. ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของเนื้อหาที่ควรเป็นไป

การใช้คำสั่งนี้อาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความคาดหวังและการใช้งานของแต่ละคน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ