เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts วางแผนเพื่อเปิดตัวบริษัทที่ปรึกษากฎหมายออนไลน์ โดยมีแหล่งรายได้รวมถึงบริการที่มีค่าธรรมเนียมคงที่และการสมัครรับข้อมูลทางกฎหมายรายเดือน

นำเสนอแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวบริการที่ปรึกษาทางกฎหมายออนไลน์ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัททางกฎหมายออนไลน์ แผนการตลาด และวิธีทำรายได้จากค่าธรรมเนียมคงที่และการสมัครสมาชิกรายเดือน

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts วางแผนเพื่อเปิดตัวบริษัทที่ปรึกษากฎหมายออนไลน์ โดยมีแหล่งรายได้รวมถึงบริการที่มีค่าธรรมเนียมคงที่และการสมัครรับข้อมูลทางกฎหมายรายเดือน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
   "Plan for [insert product/idea/business/service] to launch an online legal consulting firm, with revenue streams including fixed-fee services and monthly legal subscriptions."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   คำสั่งนี้ให้ ChatGPT สร้างแผนการดำเนินงานสำหรับการเปิดตัวธุรกิจออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยรวมถึงแนวทางการสร้างรายได้จากบริการค่าธรรมเนียมคงที่และการสมัครสมาชิกทางกฎหมายรายเดือน

3. **วิธีใช้:**
   - **การแทนค่า**: ใส่ค่าของผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการของคุณที่เกี่ยวข้องใน [insert product/idea/business/service]
   - **สร้างแผนการดำเนินงาน**: ให้ ChatGPT สร้างแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวธุรกิจออนไลน์ทางกฎหมาย โดยรวมถึงการออกแบบโครงสร้างบริษัท แผนการตลาด และวิธีทำรายได้จากค่าธรรมเนียมและการสมัครสมาชิกรายเดือน
   - **คำแนะนำเพิ่มเติม**: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่เจอ สามารถใช้คำสั่งเพิ่มเติม

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การสร้างโครงสร้างบริษัท**
     - คำสั่ง: "Provide a detailed plan for [insert product/idea/business/service] to establish the legal structure of the online consulting firm, including entity type, registration process, and legal compliance requirements."

   - **Use Case 2: แผนการตลาด**
     - คำสั่ง: "Develop a marketing strategy for [insert product/idea/business/service] to promote the online legal consulting firm, considering target audience, digital channels, and key messaging."

   - **Use Case 3: วิธีทำรายได้**
     - คำสั่ง: "Outline the revenue model for [insert product/idea/business/service] by detailing the fixed-fee services and monthly legal subscriptions, including pricing structure and value proposition."

Remember, feel free to iterate and refine the prompts based on the responses you get, and ask follow-up questions to get more detailed information or clarification.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ