วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีเสนอโครงการออนไลน์ บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและเน้นการแบ่งปันกำไร

สร้างแนวทางการเสนอโครงการเพื่อการให้บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยแบบสร้างตามความต้องการผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมกับวิธีกำหนดค่าคอนซัลเทชันและแบ่งปันกำไรกับช่างฝีมือ ให้ ChatGPT ได้ลองขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการโฆษณา, การกำหนดราคา, และความยุติธรรมในการแบ่งปันกำไร

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีเสนอโครงการออนไลน์ บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและเน้นการแบ่งปันกำไร

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Propose a strategy for [insert product/idea/business/service] to offer bespoke furniture design services online, including consultation fees and profit-sharing with artisans."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - ในคำสั่งนี้, คุณต้องขอให้ ChatGPT สร้างแนวทางการเสนอโครงการสำหรับการให้บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยแบบสร้างตามความต้องการ (bespoke) ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการกำหนดค่าคอนซัลเทชันและวิธีการแบ่งปันกำไรกับช่างฝีมือ.

3. **วิธีใช้:**
   - **a. เริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบ:**
     - คำแนะนำให้เริ่มจากการเปรียบเทียบโครงการอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียง เพื่อวัดความเป็นไปได้และตระหนักรู้ถึงข้อได้เปรียบของโครงการ.

   - **b. โฆษณาคุณสมบัติเฉพาะ:**
     - สร้างกรอบทางการตลาดสำหรับคุณสมบัติที่ทำให้บริการของคุณโดดเด่น ให้ ChatGPT ได้เสนอแนวทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ.

   - **c. กำหนดค่าคอนซัลเทชัน:**
     - ระบุวิธีการกำหนดค่าคอนซัลเทชัน ทั้งการเสนอแบบฟรีและการกำหนดค่าในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการเพิ่มเติม.

   - **d. แบ่งปันกำไร:**
     - ระบุแนวทางการแบ่งปันกำไรกับช่างฝีมือ ทำให้ ChatGPT ได้แนวทางที่ยั่งยืนและยุติธรรม.

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: โฆษณาคุณสมบัติเฉพาะ**
     - คำสั่ง: "Create a compelling marketing strategy highlighting the unique features of our bespoke furniture design service, emphasizing customization options and artisan collaborations."

   - **Use Case 2: กำหนดค่าคอนซัลเทชัน**
     - คำสั่ง: "Devise a pricing model for our online bespoke furniture design service, including options for free consultations and premium design packages. Consider market trends and customer expectations."

   - **Use Case 3: แบ่งปันกำไรกับช่างฝีมือ**
     - คำสั่ง: "Propose a fair profit-sharing model with artisans for our bespoke furniture design service. Take into account their skills, contribution, and industry standards to ensure a mutually beneficial partnership."

   - **Use Case 4: เปรียบเทียบโครงการ**
     - คำสั่ง: "Compare successful online platforms offering bespoke design services. Highlight key elements that contribute to their success and propose similar strategies for our project."

**สำคัญ:**
   - คำแนะนำที่ให้ต้องตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกรายละเอียดของคำสั่ง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ