เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Promptsสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อลดขยะอาหารในบ้าน

ในภารกิจนี้เราจะทดสอบความสามารถของ ChatGPT ในการสร้างความคิดใหม่ๆ ที่นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความนวัตกรรม เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอาหารในบ้านของเราทุกคน

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Promptsสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อลดขยะอาหารในบ้าน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Brainstorm an innovative [insert product] that helps reduce food waste in households."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พยายามคิดในลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความนวัตกรรม เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอาหารในบ้าน ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดหัวข้อหรือแนวทางการคิดเพื่อให้ ChatGPT สร้างความคิดที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะอาหารในบ้าน.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ควรจะให้คำสั่งที่ชัดเจนและสะดวกต่อ ChatGPT เพื่อให้มีการสร้างความคิดที่เป็นประโยชน์ ในกรณีนี้ควรระบุหัวข้อ "innovative [insert product]" และการลดขยะอาหารในบ้านให้ชัดเจน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างเครื่องทำอาหารอัตโนมัติที่ใช้วัตถุดิบในตู้เย็นที่กำลังจะหมดอายุ เพื่อลดขยะอาหาร
     - คำสั่ง: "Brainstorm an innovative smart kitchen appliance that utilizes ingredients in the fridge about to expire to reduce food waste in households."

   - Use Case 2: สร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยวางแผนการทำอาหารในบ้านโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่และเก้าอี้ล่วงหน้าการหมดอายุ
     - คำสั่ง: "Brainstorm an innovative meal planning app that utilizes existing ingredients and anticipates expiration dates to reduce food waste in households."

   - Use Case 3: สร้างอุปกรณ์เก็บรักษาผักผลไม้ที่สามารถส่งคำเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ
     - คำสั่ง: "Brainstorm an innovative storage device for fruits and vegetables that sends notifications when they are close to expiration, aiming to reduce food waste in households."

การให้คำแนะนำ "Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer." สามารถช่วยเน้นความสำคัญของการกำหนดคำสั่งที่ชัดเจนและการเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจาก ChatGPT Prompts ได้แม่นยำ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ