วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบบริการคำปรึกษาการออกแบบภายในเสมือนจริง

สร้างบริการที่เน้นการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบภายในในรูปแบบเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ พัฒนาแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมฟีเจอร์การนำเสนอ 3D และการวาดแผนออกแบบ รวมทั้งการวางแผนงบประมาณในกระบวนการออกแบบของคุณ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบบริการคำปรึกษาการออกแบบภายในเสมือนจริง

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่งที่ให้มาคือ "Design a [insert service] for virtual interior design consultations."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้เรียกให้คุณออกแบบบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบภายใน โดยทำในรูปแบบเสมือนจริง (virtual) ซึ่งอาจเป็นการให้คำปรึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

3. **วิธีใช้:**

   a. **เตรียมแนวคิด:**
   - กำหนดให้คำสั่งมีความชัดเจนและตรงตามความต้องการของคุณ
   - เลือกประเภทของบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภายใน เช่น "Design a platform for virtual interior design consultations."
   
   b. **ระบุรายละเอียด:**
   - ระบุลักษณะพิเศษของบริการ เช่น "Consider features for real-time collaboration, 3D visualization, and budget planning."
   
   c. **เพิ่มเติมถ้าจำเป็น:** 
   - ระบุกลุ่มเป้าหมาย, เช่น "Targeting homeowners, renters, or businesses."
   
4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   a. **Use Case 1: Real-Time Collaboration Platform**
   - คำสั่ง: "Design a platform that facilitates real-time collaboration for virtual interior design consultations."
   
   b. **Use Case 2: 3D Visualization and Mood Boards**
   - คำสั่ง: "Develop a service incorporating advanced 3D visualization and mood board features for virtual interior design consultations."
   
   c. **Use Case 3: Budget-Friendly Home Makeovers**
   - คำสั่ง: "Create a virtual interior design service that focuses on budget-friendly home makeovers, considering cost-effective decor and furniture options."

5. **สำคัญ:**

   - ทำให้คำสั่งของคุณมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
   - ใช้เวลาเพื่อคิดทบทวนและเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น
   - ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคำอธิบายหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมได้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ