เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างบริการที่มี workshops ออนไลน์สำหรับทักษะการตลาดดิจิทัล

เริ่มต้นสร้างบริการอบรมออนไลน์ที่ให้ความรู้และทักษะด้านการตลาดดิจิทัลของคุณไปยังระดับถัดไป! เราพร้อมจัดเวิร์กช็อปที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สื่อดิจิทัลในการตลาด. เลือกบริการของเราและเสริมทักษะการตลาดของคุณไปกับการพัฒนาธุรกิจของคุณ!

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างบริการที่มี workshops  ออนไลน์สำหรับทักษะการตลาดดิจิทัล

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่งที่ให้มีรูปแบบดังนี้: "Create a [insert service] that provides online workshops for digital marketing skills."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นการกำหนดให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบริการที่ให้บริการเวิร์กช็อปออนไลน์สำหรับทักษะด้านการตลาดดิจิทัล

วิธีใช้:
1. เลือกคำที่ต้องการแทรกแทรกในบรรทัดที่ [insert service] เพื่อกำหนดบริการที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างข้อมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ
2. อาจจะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ, ตัวอย่างเช่น เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, หรือคุณลักษณะสำคัญอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้ ChatGPT พิจารณา
3. คำสั่งนี้อาจเป็นภาคประสมของการสร้างคำถามเพื่อเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่กำลังถูกสร้าง

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

1. Use Case: สร้างบริการที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล
   คำสั่ง: "Create a service that provides online workshops for digital marketing skills, focusing on consulting for small businesses."

2. Use Case: สร้างบริการที่ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์
   คำสั่ง: "Create a service that offers online workshops for digital marketing skills, with a focus on training in online advertising techniques."

3. Use Case: สร้างบริการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในการตลาด
   คำสั่ง: "Create a service that provides online workshops for digital marketing skills, emphasizing knowledge on utilizing social media for marketing purposes."

ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องการการตรวจสอบเพื่อตระหนักถึงความเหมาะสมและความตระหนักรู้ของ ChatGPT เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในคำสั่งและวิธีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ