คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องมือทำงานที่สะดวกสบายสำหรับ remote workers

เสนอคำสั่งให้ ChatGPT สร้างคำพูดเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเครื่องมือทำงานที่สะดวกสบายสำหรับ remote workers โดยเน้นคุณสมบัติ "ergonomic" เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมและสะดวกในการทำงานจากระยะไกล คำสั่งควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ergonomic ของผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ เช่น remote workers, digital nomads เป็นต้น

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องมือทำงานที่สะดวกสบายสำหรับ remote workers

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - "Launch a [insert product] that's an ergonomic workspace gadget for remote workers."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้ให้ ChatGPT สร้างคำพูดหรือคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เป็น "ergonomic workspace gadget" สำหรับผู้ทำงานระยะไกล (remote workers) โดยให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวสินค้านี้ และเน้นความ "ergonomic" ที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับการทำงานในที่ที่ไม่ใช่สำนักงานทั่วไป

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - เพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจนในคำสั่ง เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลเพียงพอในการสร้างคำตอบที่มีประสิทธิภาพ
   - ระบุลักษณะที่ "ergonomic" ของผลิตภัณฑ์ เช่น การปรับแต่ง, การรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง, หรือคุณสมบัติที่ทำให้การทำงานระยะไกลเป็นไปได้
   - ระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ เช่น remote workers, digital nomads, หรือบุคคลที่ต้องการสถานที่ทำงานที่สะดวกสบาย

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   - *Use Case 1: การเปิดตัว "ErgoDeskPro" - โต๊ะทำงานระยะไกลที่ปรับได้*
     - คำสั่ง: "Introduce a revolutionary product called 'ErgoDeskPro,' an adjustable desk designed for remote workers seeking ergonomic comfort. Highlight its features and benefits."

   - *Use Case 2: การเปิดตัว "ComfortFlowChair" - เก้าอี้ทำงานที่สะดวกสบาย*
     - คำสั่ง: "Present a new product named 'ComfortFlowChair,' a chair tailored for remote professionals. Emphasize its ergonomic design, lumbar support, and how it enhances productivity."

**สำคัญ:**
   - ควรให้คำสั่งมีความชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
   - ลองปรับแต่งคำสั่งหากต้องการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
   - การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะช่วยให้คำตอบมีความเนื้อหามากขึ้น
   - ตรวจสอบคำตอบที่ได้เพื่อความถูกต้องและความสอดคล้องกับคำสั่ง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ