แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ประกาศความสำเร็จ: บริษัทเราได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน

สร้างข้อความประกาศความสำเร็จเพื่อประกาศให้ทราบว่าบริษัทของเราได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และเน้นที่รายละเอียดของการรับรอง, ประโยชน์ที่ได้รับ, และแนวคิดความยั่งยืนของบริษัท

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ประกาศความสำเร็จ: บริษัทเราได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Compose a press release to announce our company's achievement of a significant sustainability certification."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างข้อความแบบ press release ที่ใช้เผยแพร่เพื่อประกาศความสำเร็จของ บริษัท ในการได้รับการรับรองทางด้านความยั่งยืน ที่สำคัญ
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับ press release เช่น รายละเอียดของการรับรอง, ประโยชน์ที่นำเสนอ, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัท
   - การใช้คำสั่งแนวคิดเน้นการสร้างข้อความที่มีลักษณะของ press release ด้วยภาษาที่สุภาพและมีประสิทธิภาพในการประกาศข่าว
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
   - Use Case 1: สร้างหัวข้อข่าวและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองความยั่งยืน
     - คำสั่ง: "Create a headline and provide details about the sustainability certification achieved by our company."
 
   - Use Case 2: เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่มีจากการได้รับการรับรอง
     - คำสั่ง: "Highlight the benefits resulting from obtaining the sustainability certification in the press release."
 
   - Use Case 3: ขอเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดความยั่งยืนในบริษัท
     - คำสั่ง: "Incorporate information about the company's sustainability principles and practices within the press release."
 
สำคัญ:
- ควรเลือกคำสั่งที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อความที่ต้องการสร้าง
- การระบุรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยให้ผลลัพธ์มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามที่ต้องการ
- ลองใช้คำสั่งที่ไม่เน้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อเพิ่มความหลากหลายในเนื้อหาที่สร้าง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ