วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts เปิดตัวแนวคิด Pop-Up Kitchen ที่แสดงอาหารนานาชาติในเมืองต่างๆ

เปิดโอกาสให้ ChatGPT สร้างแนวคิดสุดเจ๋งสำหรับ Pop-Up Kitchen ที่เน้นการนำเสนออาหารนานาชาติในเมืองต่างๆ ด้วยคำสั่ง 'Start a [insert idea].' คุณสามารถกำหนดแนวคิดที่ต้องการ เช่น คอนเซ็ปต์ที่เน้นอาหารถนัดของท้องถิ่น, ธีมที่ผสมผสานรสชาติจากทวีปต่างๆ, หรือไอเดียทางธุรกิจที่เดินทางไปยังงานเทศกาลต่างๆ พร้อมกับเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างแนวคิดที่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ.

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts เปิดตัวแนวคิด Pop-Up Kitchen ที่แสดงอาหารนานาชาติในเมืองต่างๆ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่งที่ให้มาคือ "Start a [insert idea] for a pop-up kitchen that showcases international cuisines in different cities."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า "Start a" แล้วตามด้วย [insert idea] ซึ่งคือส่วนที่คุณต้องเติมไอเดียหรือแนวคิดเข้าไปในบรรทัดนั้น เพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อเสนอหรือแนวคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ "pop-up kitchen" ที่แสดงร้านอาหารที่มีอาหารนานาชาติในเมืองต่างๆ

3. แนะนำวิธีใช้:

- ใส่คำที่เหมาะสมแทน [insert idea] เพื่อให้ ChatGPT ได้รับคำแนะนำที่ชัดเจน เช่น "Start a concept," "Start a theme," หรือ "Start a business idea."

- ควรเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยให้แนวคิดเป็นมิตรต่อ ChatGPT เช่น "for a pop-up kitchen that showcases international cuisines in different cities" เพื่อกำหนดขอบเขตของแนวคิดที่ต้องการ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

ตัวอย่าง Use Case 1:
- คำสั่ง: "Start a concept for a pop-up kitchen that showcases international street food in major metropolitan areas."
- ตัวอย่างคำสั่ง: "Start a concept for a pop-up kitchen that showcases international street food in major metropolitan areas, highlighting iconic dishes from Tokyo to New York."

ตัวอย่าง Use Case 2:
- คำสั่ง: "Start a theme for a pop-up kitchen that features fusion cuisines blending flavors from different continents."
- ตัวอย่างคำสั่ง: "Start a theme for a pop-up kitchen that features fusion cuisines blending flavors from different continents, offering a unique culinary experience that combines Asian and Latin American influences."

ตัวอย่าง Use Case 3:
- คำสั่ง: "Start a business idea for a pop-up kitchen that travels to various festivals, offering a rotating menu of global comfort foods."
- ตัวอย่างคำสั่ง: "Start a business idea for a pop-up kitchen that travels to various festivals, offering a rotating menu of global comfort foods, bringing a taste of diverse cultures to the festival-goers."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ