เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนการรับประทานอาหารส่วนบุคคลโดยอิงตามสุขภาพทางพันธุกรรม

แนะนำวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อเริ่มต้นบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการอาหารที่ปรับให้เหมาะกับพันธุกรรมสุขภาพของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมทางสุขภาพเพื่อปรับแผนอาหารส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแผนการรับประทานอาหารส่วนบุคคลโดยอิงตามสุขภาพทางพันธุกรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Start a [insert service] offering personalized meal plans based on genetic health markers."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการแนะนำให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นบริการที่มีเป้าหมายที่จะให้บริการที่มีชื่อว่า [insert service] และนำเสนอแผนอาหารที่ได้รับการปรับแต่งตามข้อมูลพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคล.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - คำสั่งนี้ต้องการระบุชื่อบริการที่กำลังเริ่มต้น (ใน [insert service]) และบอกให้ ChatGPT รู้ว่าบริการนี้มุ่งเน้นการจัดทำแผนอาหารที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลพันธุกรรมทางสุขภาพของลูกค้า.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: เริ่มต้นบริการให้แผนอาหารที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลพันธุกรรมทางสุขภาพของลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนัก
     - คำสั่ง: "Start a nutrition service offering personalized meal plans based on genetic health markers for weight loss."

   - Use Case 2: เริ่มต้นบริการให้แผนอาหารที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลพันธุกรรมทางสุขภาพของลูกค้าที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
     - คำสั่ง: "Start a fitness nutrition service offering personalized meal plans based on genetic health markers for muscle building."

   - Use Case 3: เริ่มต้นบริการให้แผนอาหารที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลพันธุกรรมทางสุขภาพของลูกค้าที่มีความสนใจในการเพิ่มพลังงาน
     - คำสั่ง: "Start an energy-focused nutrition service offering personalized meal plans based on genetic health markers."

สำคัญ: 
   - การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำสั่งในลักษณะนี้ควรมีความชัดเจนและระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่เหมาะสมได้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ