เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts นวัตกรรมธุรกิจการศึกษาเสมือนจริง: สร้างเนื้อหา Virtual Reality ที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับการเรียนรู้

เปิดโลกของการเรียนรู้อันไร้ขีดจำด้วยธุรกิจที่สร้างเนื้อหา Virtual Reality (VR) สำหรับการศึกษา ทั้งแบบการศึกษาเสมือนจริงทางการศึกษาและการอบรมในองค์กร เริ่มต้นด้วยคำสั่ง ChatGPT Prompts 'Propose a [insert business] that creates virtual reality content for education.' เพื่อได้แนวคิดที่ล้ำลึกและสร้างธุรกิจที่ทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุด!

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts นวัตกรรมธุรกิจการศึกษาเสมือนจริง: สร้างเนื้อหา Virtual Reality ที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับการเรียนรู้

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **Prompt:** "Propose a [insert business] that creates virtual reality content for education."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างแนวคิดหรือแนวทางที่เกี่ยวกับธุรกิจที่สร้างเนื้อหาเสมือนจริงทางเสมือน (virtual reality) สำหรับการศึกษา.

3. **วิธีการใช้:**
   - ในการใช้คำสั่งนี้, ควรเติม [insert business] ด้วยสิ่งที่เราต้องการให้ ChatGPT สร้างแนวคิด. เช่น "Propose a company that creates virtual reality content for education."

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การสร้างธุรกิจการศึกษาเสมือนจริง (Educational Virtual Reality):**
     - *คำสั่ง:* "Propose a company that creates virtual reality content for education."
     - *ตัวอย่าง Output:*
       - "Imagine a company named EduVR, dedicated to developing immersive virtual reality educational content. EduVR specializes in creating virtual field trips, historical reenactments, and interactive science simulations to enhance classroom learning experiences."

   - **Use Case 2: การสร้างธุรกิจการอบรมองค์กรเสมือนจริง (Corporate Training Virtual Reality):**
     - *คำสั่ง:* "Propose a business that creates virtual reality content for corporate training."
     - *ตัวอย่าง Output:*
       - "Let's call it CorpVR Solutions, a company at the forefront of developing virtual reality training modules for corporate environments. CorpVR specializes in simulating realistic workplace scenarios, offering immersive training experiences for employees in areas such as leadership, safety, and team collaboration."

5. **สำคัญ:**
   - การเพิ่มคำว่า "insert business" เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งช่วยให้ ChatGPT เข้าใจว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่สร้างเนื้อหาเสมือนจริงทางเสมือนสำหรับการศึกษา. การทำงานในขั้นตอนต่างๆ ของ Use Case จะช่วยให้คำตอบมีความครอบคลุมและตอบสนองตรงกับความต้องการของคำสั่ง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ