เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างผลิตภัณฑ์: หลอดดื่มพกพาและชุดเครื่องปรุงอาหารสำหรับรับประทานอาหารที่สะดวกในทุกที่

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในที่สาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยหลอดดื่มพกพาที่ใช้ซ้ำและชุดเครื่องปรุงอาหาร ทำให้การรับประทานอาหารทุกที่กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างผลิตภัณฑ์: หลอดดื่มพกพาและชุดเครื่องปรุงอาหารสำหรับรับประทานอาหารที่สะดวกในทุกที่

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Devise a [insert product] that’s a portable, reusable straw and utensil set for on-the-go dining."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT คิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งหลอดดื่มพกพาที่ใช้ซ้ำได้และชุดเครื่องปรุงอาหารสำหรับการรับประทานอาหารในที่สะดวก

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มจากการอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและอยู่ในบริบทของการใช้งาน "on-the-go dining" ที่ต้องการความสะดวกและใช้งานได้ทุกที่
   - สร้างคำถามเพิ่มเติมหรือเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาไอเดีย
   - ระวังให้ ChatGPT ทราบถึงความสำคัญของการให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่นำไปใช้งานในที่สาธารณะ และทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกสบาย

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การใช้ในงานปิคนิคหรือที่ออกกำลังกาย
     - คำสั่ง: "Describe how the portable straw and utensil set can be used during picnics or outdoor workouts."

   - Use Case 2: การใช้ในการเดินทาง
     - คำสั่ง: "Explain how the product enhances on-the-go dining experience for travelers."

   - Use Case 3: การใช้ในงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมทางสังคม
     - คำสั่ง: "Illustrate how the reusable straw and utensil set can be a practical choice for social gatherings and parties."

สำคัญ:
   - ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้ ควรให้คำสั่งที่ชัดเจนและใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องกับบทบาทของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ