สร้างรีวิวลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย AI ChatGPT Prompts

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างชุดรีวิวลูกค้าที่เน้นด้านบวกของประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ทุกรีวิวมีการเน้นที่แตกต่างกันเพื่อนำเสนอภาพรวมของความพึงพอใจที่ลูกค้าควรทราบ

สร้างรีวิวลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย AI ChatGPT Prompts

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
- คำสั่ง: "Write a series of customer testimonials, each highlighting a different aspect of their positive experiences with our [insert product/service]."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
- คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดของความเห็นจากลูกค้าที่แตกต่างกัน ทุกรีวิวควรเน้นด้านบวกของประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท (ที่คุณสามารถเพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการลงไปในส่วน [insert product/service]) แต่ละความเห็นควรเน้นด้านพิเศษที่แตกต่างกันเพื่อนำเสนอภาพรวมของประสบการณ์บวกที่ควรทราบ.

วิธีใช้:
1. ระบุหัวข้อหลัก: เริ่มต้นโปรโมปท์ด้วยการระบุหัวข้อหลักของคำสั่ง "Write a series of customer testimonials..." ซึ่งจะช่วยให้ ChatGPT เข้าใจว่าต้องสร้างรีวิวจากลูกค้า.
2. ระบุความเน้น: ในส่วน "[insert product/service]", แทนที่ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้รีวิว. นี้จะช่วยให้ ChatGPT มีที่ตั้งใจถึงว่าต้องการรีวิวในแง่ไหนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
3. ระบุแง่ที่ต้องการเน้น: เพื่อให้แต่ละรีวิวมีความหลากหลาย, ระบุแง่ที่ต้องการให้เน้นในแต่ละรีวิว เช่น "quality," "customer service," "value for money," เป็นต้น.
4. สั่ง ChatGPT ให้เขียน: สั่ง ChatGPT ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้เริ่มสร้างรีวิวตามที่ระบุ.

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

1. Use Case: สร้างรีวิวเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
   - คำสั่ง: "Write a customer testimonial highlighting the quality of our [insert product/service]."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Write a customer testimonial highlighting the quality of our XYZ Smartwatch."

2. Use Case: สร้างรีวิวเกี่ยวกับบริการลูกค้า
   - คำสั่ง: "Compose a customer testimonial emphasizing their positive experience with our customer service for [insert product/service]."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Compose a customer testimonial emphasizing their positive experience with our customer service for ABC Web Hosting."

3. Use Case: สร้างรีวิวเกี่ยวกับความคุ้มค่า
   - คำสั่ง: "Generate a customer testimonial highlighting the value for money our [insert product/service] offers."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Generate a customer testimonial highlighting the value for money our DEF Fitness Program offers."

ในการใช้งาน, คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งเพื่อให้เข้าใกล้กับความต้องการของคุณและเพื่อให้ ChatGPT สร้างรีวิวที่เหมาะสมกับลูกค้าของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ