เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจออกแบบ Home Office ที่เป็นส่วนตัวและทันสมัย

ครีเอทธุรกิจที่มุ่งเน้นการออกแบบ Home Office ที่เป็นส่วนตัวและใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานที่ดีขึ้น รับประกันความสุขและความสะดวกสบายในทุกมิติของการทำงานที่บ้าน

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจออกแบบ Home Office ที่เป็นส่วนตัวและทันสมัย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Build a [insert business] around creating custom, ergonomic home office setups."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างไอเดียหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างบ้านทำงานที่เป็นส่วนตัวและใช้ท่านั่งที่เป็นรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่บ้าน (home office setups).

3. แนะนำวิธีใช้:

- ให้เป็นโปรโมตเชิงบวก: เน้นที่ประโยชน์และคุณค่าของการใช้งานบ้านทำงานที่มีการตกแต่งและออกแบบเพื่อสะท้อนความสุขและประสบการณ์ทำงานที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า.

- ระบุกลุ่มเป้าหมาย: กำหนดให้ ChatGPT ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของผู้คนที่มีความสนใจในการสร้างบ้านทำงานที่มีการออกแบบและท่านั่งที่ยอดเยี่ยม.

- เน้นคำนำหน้าที่ชัดเจน: ให้ ChatGPT ระบุไอเดียหรือแนวคิดที่สร้างความน่าสนใจและเด่นขึ้นในการสร้างธุรกิจที่กำลังก่อตั้ง.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านทำงานที่มีการออกแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ ergonomic.

คำสั่ง: "Build a company specializing in crafting custom furniture for home offices, focusing on ergonomic design to enhance the overall work experience."

Use Case 2: สร้างร้านค้าออนไลน์ที่ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงานที่ทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการทำงานที่บ้าน.

คำสั่ง: "Establish an online store offering modern and ergonomic work tools and accessories, catering to the needs of individuals working from home."

ทั้งสอง Use Cases นี้สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการให้คำแนะนำ ChatGPT Prompts ในการสร้างคำสั่งเพื่อให้ได้ข้อความตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ