การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนการจัดงานแต่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นำเสนอวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแผนบริการที่เชี่ยวชาญในการจัดงานแต่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ในแต่ละ Use Case มีคำสั่งที่แตกต่างกันเพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับบริการที่กำลังวางแผน

การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนการจัดงานแต่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่งที่ให้มีรูปแบบดังนี้: "Plan a [insert service] that specializes in organizing eco-friendly and sustainable weddings."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างแผนสำหรับบริการที่เชี่ยวชาญในการจัดงานแต่งงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

3. แนะนำวิธีใช้:

- เริ่มต้นด้วยคำว่า "Plan a" แล้วตามด้วย [insert service] ที่เราต้องการให้ ChatGPT สร้างแผน (ตัวอย่าง: "Plan a catering service," "Plan a photography service," เป็นต้น)
- หลีกเลี่ยงใช้คำสั่งที่ซับซ้อนมากเกินไป เพราะอาจทำให้ ChatGPT ไม่เข้าใจความต้องการได้

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

Use Case 1: การสร้างแผนบริการ Catering
คำสั่ง: "Plan a catering service that specializes in organizing eco-friendly and sustainable weddings."

Use Case 2: การสร้างแผนบริการ Photography
คำสั่ง: "Plan a photography service that specializes in organizing eco-friendly and sustainable weddings."

Use Case 3: การสร้างแผนบริการ Venue Decoration
คำสั่ง: "Plan a venue decoration service that specializes in organizing eco-friendly and sustainable weddings."

Use Case 4: การสร้างแผนบริการ Wedding Planning
คำสั่ง: "Plan a wedding planning service that specializes in organizing eco-friendly and sustainable weddings."

Use Case 5: การสร้างแผนบริการ Floral Arrangements
คำสั่ง: "Plan a floral arrangements service that specializes in organizing eco-friendly and sustainable weddings."

ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างการตอบสนองที่เน้นไปที่การจัดงานแต่งงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนตามที่คำสั่งกำหนด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ