เปิดตัวบริการ DIY Home Renovation ผ่าน Virtual Reality ด้วย AI ChatGPT Prompts

ChatGPT พร้อมช่วยคุณสร้างบริการการปรับปรุงบ้านทำเองที่มีแนวทางและไอเดียที่มีการนำเสนอผ่าน Virtual Reality อย่างให้คำแนะนำที่ตรงประเด็นและสร้างประสบการณ์ที่สมจริงให้ผู้ใช้ได้สัมผัส

เปิดตัวบริการ DIY Home Renovation ผ่าน Virtual Reality ด้วย  AI ChatGPT Prompts

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **ชุดคำสั่ง:** "Launch a [insert service] that offers guided DIY home renovation projects via virtual reality."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแนวทางหรือแนวคิดในการเปิดตัวบริการที่นำเสนอโครงการปรับปรุงบ้านทำเอง (DIY) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality).

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยทำให้คำสั่งเป็นมีนัยสำคัญและชัดเจน เพื่อให้ ChatGPT สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม
   - ถ้าต้องการความละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการแนวคิดเฉพาะในบริการนี้ เพิ่มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
   - ใช้คำสั่งที่ชัดเจนเพื่อกำหนดลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการ

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   - **Use Case 1: การกำหนดแนวคิดหลักของบริการ**
     - *คำสั่ง:* "Launch a virtual reality platform that provides step-by-step guidance for DIY home renovation projects, integrating interactive tutorials and simulations."
     
   - **Use Case 2: การเพิ่มความเชื่อมโยงกับความสามารถของบริการ**
     - *คำสั่ง:* "Create a service specializing in DIY kitchen renovations through virtual reality, allowing users to virtually experience the layout changes and material choices before implementing them."

   - **Use Case 3: การกำหนดประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริการ**
     - *คำสั่ง:* "Develop a unique virtual reality DIY home improvement platform that not only guides users but also connects them with expert mentors for personalized assistance during their renovation projects."
   
**สำคัญ:**
   - สามารถเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
   - ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสม
   - ลองทดสอบคำสั่งด้วยการสร้างเส้นทางการให้บริการที่น่าสนใจและมีความสมจริงในมุมมองของผู้ใช้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ