เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำไปสู่ความสำเร็จ: Infographic การลงทุนและประหยัดต้นทุน

สั่ง ChatGPT ให้ออกแบบ Infographic ที่น่าสนใจเพื่อแสดงผล Return on Investment (ROI) และการประหยัดต้นทุนที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราในแต่ละกรณี เพียงระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณใน [insert product/service] เพื่อให้ได้ Infographic ที่เข้ากับข้อมูลต้นฉบับอย่างที่คุณต้องกา

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำไปสู่ความสำเร็จ: Infographic การลงทุนและประหยัดต้นทุน
1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic illustrating the return on investment (ROI) and cost savings achieved by clients who have adopted our [insert product/service]."
 
2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบ Infographic ที่น่าสนใจ ที่สามารถแสดงผล Return on Investment (ROI) และการประหยัดต้นทุนที่ได้รับจากลูกค้าที่ได้นำผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามาใช้งาน
 
3. **วิธีใช้:**
   - ในการใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ควรระบุข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและตรงตามที่ต้องการให้ Infographic นั้นแสดง โดยการแทรกชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณลงใน [insert product/service].
 
4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**
 
   - **Use Case 1: ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด (Marketing Product)**
     - คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic illustrating the return on investment (ROI) and cost savings achieved by clients who have adopted our advanced social media marketing platform."
 
   - **Use Case 2: บริการคลังสินค้าออนไลน์ (Online Inventory Service)**
     - คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic illustrating the return on investment (ROI) and cost savings achieved by clients who have adopted our innovative online inventory management service."
 
   - **Use Case 3: ระบบควบคุมการผลิต (Manufacturing Control System)**
     - คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic illustrating the return on investment (ROI) and cost savings achieved by clients who have adopted our state-of-the-art manufacturing control system."
 
ในทุก Use Case, เปลี่ยน [insert product/service] เป็นชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ChatGPT สร้าง Infographic ที่เน้นไปที่ผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI) และการประหยัดต้นทุนของลูกค้าที่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ