วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts พัฒนาบริการเชื่อมโยงคำปรึกษาชีวิต: เส้นทางสู่คำแนะนำทางอาชีพ

สร้างบริการที่เชื่อมโยงกับคำปรึกษาชีวิตที่มีประสบการณ์กับบุคคลที่กำลังมองหาคำแนะนำในด้านอาชีพ ในบทความนี้, คำสั่งท่านให้เข้าใจว่าต้องพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างคำปรึกษาชีวิตและบุคคลที่กำลังมองหาคำแนะนำทางอาชีพ ด้วยขั้นตอนละเอียดและเน้นที่ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพ

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts พัฒนาบริการเชื่อมโยงคำปรึกษาชีวิต: เส้นทางสู่คำแนะนำทางอาชีพ

**ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่งที่ให้มามีโครงสร้างดังนี้:
"Develop a [insert service] that connects experienced life coaches with individuals seeking career guidance."

**1. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้เรียกให้คุณพัฒนาบริการที่เชื่อมโยงท่านที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาชีวิต (life coaches) กับบุคคลที่กำลังมองหาคำแนะนำทางอาชีพ (individuals seeking career guidance) 

**2. แนะนำวิธีใช้:**
- ระบุประเภทของบริการที่คุณต้องการพัฒนา (เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, ระบบออนไลน์, ฯลฯ)
- ระบุว่าจะให้บริการการเชื่อมโยงระหว่างท่านที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาชีวิตกับบุคคลที่กำลังมองหาคำแนะนำทางอาชีพอย่างไร

**3. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

- *Use Case 1: เว็บไซต์การเชื่อมโยง*
  - **คำสั่ง:**
    "Develop a web-based platform that connects experienced life coaches with individuals seeking career guidance."
  - **คำแนะนำ:**
    - สร้างเว็บไซต์ที่มีระบบการลงทะเบียนสำหรับท่านที่มีประสบการณ์และบุคคลที่ต้องการคำปรึกษา
    - ให้ระบบสามารถทำการตัดสินใจในการเชื่อมโยงท่านที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของบุคคลที่กำลังมองหาคำแนะนำทางอาชีพ

- *Use Case 2: แอปพลิเคชันค้นหาคำปรึกษาชีวิต*
  - **คำสั่ง:**
    "Develop a mobile application that connects experienced life coaches with individuals seeking career guidance."
  - **คำแนะนำ:**
    - สร้างแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเชื่อมโยงกับท่านที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาชีวิต
    - ทำให้แอปพลิเคชันมีระบบการติดตามและรีวิวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูความนิยมและความน่าเชื่อถือของท่านที่มีประสบการณ์

**สำคัญ:**
เพื่อให้ได้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบและยืนยันคำสั่งที่ได้รับว่าเข้าใจถูกต้อง และแนะนำวิธีการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคำสั่ง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ