คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างไอเดียแอปเกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางร่างกาย

คู่มือการใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างไอเดียให้กับแอปเกมที่สนับสนุนและกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางร่างกายทุกวันผ่านการท้าทายและรางวัล

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างไอเดียแอปเกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางร่างกาย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ChatGPT Prompts เป็นระบบที่ให้คำถามหรือคำสั่งเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบกลับจากระบบ ChatGPT ในรูปแบบข้อความ
   - ในที่นี้คำสั่งในตัวอย่างคือ "Offer a [insert idea] for a gamified app that encourages daily physical activity through challenges and rewards."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างความคิดหรือแนวคิดเกี่ยวกับแอปที่เล่นเกมและส่งเสริมการทำกิจกรรมทางร่างกายในทุกวันผ่านทางการท้าทายและรางวัล

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการให้คำสั่งที่ชัดเจนและกำหนดโครงสร้างของคำถามให้เป็นรูปแบบที่ ChatGPT สามารถตอบได้ตามที่ต้องการ
   - ในกรณีนี้คำสั่งใช้คำ "Offer a [insert idea]" เพื่อแสดงให้เห็นว่าต้องการแนวคิดหรือไอเดีย
   - คำที่อยู่ในวงเล็บ "[insert idea]" เป็นส่วนที่ต้องแทรกไอเดียที่เกี่ยวข้อง

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างแนวคิดใหม่สำหรับแอปที่เล่นเกมเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมทางร่างกาย
     - คำสั่ง: "Offer a creative idea for a gamified app that encourages daily physical activity through challenges and rewards."

   - Use Case 2: ขอแนวคิดที่เน้นการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
     - คำสั่ง: "Suggest an idea for a gamified app that emphasizes rewards to motivate daily physical activity challenges."

   - Use Case 3: ขอแนวคิดที่เน้นการให้ท้าทายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
     - คำสั่ง: "Provide a concept for a gamified app that focuses on challenging activities to promote daily physical exercise."

การทำงานตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ ChatGPT ได้รับคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคำสั่ง Prompts และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคำตอบที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ