วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจนวัตกรรม: การนำพลาสติกที่ถูกทิ้งกลับมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับทันสมัย

ท้าทายความเป็นไปได้ของธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการปรับใช้พลาสติกที่ถูกทิ้งลงทุนในการสร้างเครื่องประดับที่ไม่เพียงทันสมัยเท่านั้น แต่ยังน่าสวยงาม คำสั่งที่ให้ ChatGPT จะช่วยคุณคิดค้นธุรกิจที่ใช้พลาสติกที่ถูกทิ้งเพื่อผลิตเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์และยั่งยืน

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจนวัตกรรม: การนำพลาสติกที่ถูกทิ้งกลับมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับทันสมัย

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Invent a [insert business] that upcycles discarded plastics into fashionable accessories."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เป็นการให้ ChatGPT สร้างความคิดหรือแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่นำพลาสติกที่ถูกทิ้งไปใช้ในการผลิตเครื่องประดับที่ทันสมัยและน่าสวยงาม

3. **วิธีการใช้:**
   - ในการให้คำสั่งนี้, คุณสามารถแทนคำว่า "[insert business]" ด้วยประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างไอเดีย เช่น "Invent a fashion brand," "Invent a jewelry shop," เป็นต้น

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   a. **Use Case: Fashion Brand**
      - **คำสั่ง:** "Invent a fashion brand that upcycles discarded plastics into fashionable accessories."
      - **ตัวอย่างคำตอบ:** "Create 'EcoChic Couture,' a high-end fashion brand transforming ocean plastics into stylish handbags and accessories, promoting sustainability and environmental consciousness."

   b. **Use Case: Jewelry Shop**
      - **คำสั่ง:** "Invent a jewelry shop that upcycles discarded plastics into fashionable accessories."
      - **ตัวอย่างคำตอบ:** "Introducing 'RePlastique Gems,' a unique jewelry shop crafting elegant necklaces and earrings from recycled plastics, combining eco-friendly practices with modern aesthetics."

สำคัญ: 
   - จำเป็นต้องแทนคำว่า "[insert business]" ด้วยลักษณะของธุรกิจที่คุณสนใจในการให้คำสั่ง
   - การให้คำสั่งนี้ทำให้ ChatGPT มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอที่จะสร้างคำตอบที่สมเหตุสมผลและน่าสนใจ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ