เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างเครื่องมือช่วยนักดนตรีเจอเพื่อนร่วมวงท้องถิ่น

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้นักดนตรีค้นหาเพื่อนร่วมวงที่เข้ากันได้ในพื้นที่ของตน ด้วยคำสั่งจาก ChatGPT Prompts เรานำเสนอแนวคิดของแอปพลิเคชันมือถือ, เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์, และอุปกรณ์ IoT ที่สามารถทำให้การค้นหาเพื่อนร่วมวงดนตรีเป็นเรื่องง่ายและสนุก

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างเครื่องมือช่วยนักดนตรีเจอเพื่อนร่วมวงท้องถิ่น

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Design a [insert product] that helps musicians find compatible bandmates in their local area."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยนักดนตรีค้นหาเพื่อนร่วมวงที่เข้ากันได้ในพื้นที่ท้องถิ่นของพวกเขา

3. **วิธีใช้:**
   - กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้ ChatGPT ออกแบบ
   - เพิ่มข้อมูลเสริมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่ผลิตภัณฑ์ต้องการแก้ไข
   - ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการช่วยในการค้นหาเพื่อนร่วมวงในพื้นที่ท้องถิ่น
   - ใช้ภาษาที่ชัดเจนและระบุการทำงานหรือความสามารถที่ผลิตภัณฑ์ควรมี

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   a. **Use Case: แอปพลิเคชันค้นหาเพื่อนร่วมวงดนตรี**
   - **คำสั่ง:**
     - "Design a mobile app that utilizes geolocation to connect musicians looking for compatible bandmates in their local area. The app should have a user-friendly interface and a comprehensive profile system for musicians to showcase their skills and preferences."

   b. **Use Case: เว็บไซต์พลังงานชุมชนสำหรับนักดนตรี**
   - **คำสั่ง:**
     - "Create an online community platform that allows musicians to create profiles, search for potential bandmates based on musical preferences and location, and collaborate on projects. The platform should include a messaging system and a feature for scheduling local meetups."

   c. **Use Case: อุปกรณ์ IoT สำหรับการพบปะดนตรี**
   - **คำสั่ง:**
     - "Develop an IoT device that musicians can carry, which emits signals indicating their musical preferences. When two devices come into proximity, they exchange information, and if there's a match, the devices notify the musicians. The device should also have a companion mobile app for more detailed interaction and coordination."

คำแนะนำ: ในการให้คำสั่งเพิ่มเติมหรือปรับแต่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากขึ้น ลองเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ต้องการในผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเพื่อนร่วมวงดนตรีในพื้นที่ท้องถิ่น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ