เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างโปรแกรมแนะนำสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ เพื่อรางวัลลูกค้าที่นำเข้าธุรกิจใหม่

ออกแบบโปรแกรมการแนะนำที่น่าสนใจสำหรับ [แทรกชื่อผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ที่จะให้รางวัลแก่ลูกค้าทุกคนที่เสนอนำเข้าธุรกิจใหม่. ระบบนี้สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและนำเข้าธุรกิจเพิ่มขึ้น, โดยมีรางวัลที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างโปรแกรมแนะนำสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ เพื่อรางวัลลูกค้าที่นำเข้าธุรกิจใหม่

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Engineer a referral program for [insert product/idea/business/service] that rewards customers for bringing in new business.`

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบโปรแกรมการแนะนำสำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ซึ่งมีระบบสะสมแต้มหรือรางวัลสำหรับลูกค้าที่นำเอาธุรกิจใหม่เข้ามาร่วม.

3. **วิธีใช้:**
   - ให้แนวทางเน้นคำสั่งที่จะทำให้ ChatGPT สร้างโปรแกรมการแนะนำที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ:
      - ให้คำเตือนถึงการสร้างระบบรางวัลที่สอดคล้องกับลูกค้าและสามารถกระตุ้นให้พวกเขานำเอาคนอื่นเข้ามาร่วม.
      - ระบุว่าโปรแกรมควรมีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้มีความสอดคล้อง.
      - ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เพิ่มจำนวนลูกค้า, การเพิ่มยอดขาย, หรือการสร้างความมั่นคงในลูกค้า.
      - คำนึงถึงความสามารถทางการเงินและความน่าสนใจสำหรับลูกค้า.

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สินค้าอุปกรณ์ไอที**
     - *คำสั่ง:* `Engineer a referral program for a new line of tech gadgets that rewards customers for bringing in new business.`
     - *ตัวอย่างคำสั่ง:* `Design a program that gives customers 10% off their next purchase for every friend they refer who makes a purchase. Additionally, offer a special discount for the referred friend's first purchase.`

   - **Use Case 2: บริการส่งอาหาร**
     - *คำสั่ง:* `Engineer a referral program for a food delivery service that rewards customers for bringing in new business.`
     - *ตัวอย่างคำสั่ง:* `Create a program where customers earn loyalty points for each referred friend who places an order. These points can be redeemed for discounts on future deliveries, and the referred friend receives a discount on their first order.`

5. **การทำงานตามขั้นตอน:**
   - ในการเข้าใจคำสั่งและการให้คำแนะนำ ขอให้ทำตามขั้นตอนทีละขั้น:
      1. ทำความเข้าใจคำสั่งโดยละเอียด
      2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของโปรแกรมการแนะนำ
      3. รายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้าง, ระบบแต้มหรือรางวัล, และวิธีการทำให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ.
      4. ปรับแก้ตามที่ต้องการ
      5. ตรวจสอบคำตอบเพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ