การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างรายงานการวิเคราะห์การแข่งขัน: [insert product/service] กับคู่แข่งที่สำคัญในตลาด

คำสั่งนี้เป็นแนวทางที่ชี้นำ ChatGPT ในการสร้างรายงานที่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักในตลาด และเน้นการเน้นด้านความแข็งของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง.

การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างรายงานการวิเคราะห์การแข่งขัน: [insert product/service] กับคู่แข่งที่สำคัญในตลาด

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ชุดคำสั่ง: "Write a comprehensive competitive analysis report comparing our [insert product/service] to key competitors in the market, highlighting strengths and areas for improvement."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่แนะนำ ChatGPT ให้สร้างรายงานที่วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุกับคู่แข่งหลักในตลาด โดยเน้นการเน้นด้านความแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการวิเคราะห์และแทรกใน [insert product/service].
   - ให้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำ competitive analysis โดยเน้นที่ความแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง.
   - สามารถเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   a. **Use Case 1: การทำ Competitive Analysis สำหรับผลิตภัณฑ์โทรศัพท์**
      - คำสั่ง: "Write a comprehensive competitive analysis report comparing our smartphone to key competitors in the market, highlighting strengths and areas for improvement."

   b. **Use Case 2: การทำ Competitive Analysis สำหรับบริการด้านเทคโนโลยี**
      - คำสั่ง: "Write a comprehensive competitive analysis report comparing our cybersecurity services to key competitors in the market, highlighting strengths and areas for improvement."

   ในทุก Use Case, ต้องระบุ [insert product/service] เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างรายงานที่เน้นที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ.

   **คำเตือน:** ตรวจสอบร้อยละคำตอบเพื่อควรทำความเข้าใจว่า ChatGPT ได้ทำตามคำสั่งอย่างถูกต้องหรือไม่ และสามารถปรับแก้คำสั่งหรือเพิ่มเติมได้ตามต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ