เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ออกแบบ Landing Page สุดน่าสนใจสำหรับแคมเปญสะสมลีด: โน้มน้าวและฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับ สินค้า/บริการ

สร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในแคมเปญการสะสมลีดของคุณด้วย Landing Page ที่เราออกแบบอย่างมีเสน่ห์! ให้คำโน้มน้าวที่เป็นไปตามหัวใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณและมีฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อจับกลุ่มลีดที่สนใจใน [แทร็กสินค้า/บริการ] ของเรา

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ออกแบบ Landing Page สุดน่าสนใจสำหรับแคมเปญสะสมลีด: โน้มน้าวและฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับ สินค้า/บริการ

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มีดังนี้:
"Design a compelling landing page for a lead generation campaign, featuring persuasive copy and a user-friendly form to capture leads interested in our [insert product/service]."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบหน้า Landing Page ที่น่าสนใจเพื่อแคมเปญการสะสมลีด โดยมีตัวอักษรโน้มน้าวและฟอร์มที่ใช้งานง่าย เพื่อจับกลุ่มลีดที่สนใจใน [แทร็กสินค้า/บริการ].

**3. แนะนำวิธีใช้:**
- เริ่มต้นด้วยการเข้าใจธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้องใน [แทร็กสินค้า/บริการ].
- ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญการสะสมลีดที่คุณต้องการ, เช่น กลุ่มเป้าหมาย, วัตถุประสงค์, และข้อความโน้มน้าวที่ควรปรากฏบนหน้า Landing Page.
- ระบุความสำคัญของฟอร์มการสะสมลีดและคำขอสิ่งที่ควรจะถามเพื่อจับข้อมูลลีดอย่างมีประสิทธิภาพ.
- ใส่รายละเอียดที่ต้องการใน [แทร็กสินค้า/บริการ] เพื่อ ChatGPT สามารถปรับแต่งคำโปรโมทในข้อความ.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: สร้างข้อความโน้มน้าวและฟอร์มสะสมลีด**
คำสั่ง: "Design a compelling landing page for a lead generation campaign promoting our new line of fitness supplements. Craft persuasive copy highlighting the benefits and unique selling points of the supplements. Include a user-friendly form to capture leads interested in trying our products."

**Use Case 2: สร้างข้อความโน้มน้าวและฟอร์มสะสมลีดสำหรับบริการออกแบบเว็บไซต์**
คำสั่ง: "Design a compelling landing page for a lead generation campaign to promote our web design services. Create persuasive copy emphasizing the impact of professional web design on business success. Develop a user-friendly form to capture leads interested in our web design services."

การใช้คำสั่งนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหา Landing Page ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญการสะสมลีดของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ