เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอลูกค้า: เล่าเรื่องราวผู้ใช้และความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครกับ product/service ของเรา

ท่านต้องการสคริปต์วิดีโอที่น่าสนใจและน่าติดตาม? ChatGPT มีคำสั่งพิเศษที่ช่วยคุณสร้างสคริปต์วิดีโอลูกค้าที่เน้นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขากับ [insert product/service] ของคุณ! อ่านคำแนะนำวิธีใช้และตัวอย่าง Use Cases เพื่อให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่โดดเด่นและน่าติดตามสำหรับซีรีส์วิดีโอของคุณ.

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอลูกค้า: เล่าเรื่องราวผู้ใช้และความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครกับ product/service ของเรา

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่งที่ให้มาคือ:
"Draft a script for a video series that shares customer testimonials, highlighting their unique experiences and success stories with our [insert product/service]."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับซีรีส์วิดีโอที่เน้นการแบ่งปันความประทับใจจากลูกค้า โดยเน้นที่ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและเรื่องราวความสำเร็จที่ลูกค้ามีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **ชี้แจงข้อมูลที่ต้องการ:** ระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้สคริปต์มี เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ประสบการณ์ที่ท่านต้องการเน้น, และข้อมูลที่ควรปรากฎในเรื่องราวของลูกค้า.

- **เน้นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร:** ทำให้ชัดเจนว่าความแตกต่างและไม่ซ้ำซากของประสบการณ์ลูกค้าคือจุดโดดเด่น.

- **เน้นที่ความสำเร็จ:** ให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่เน้นที่ผลลัพธ์ที่ดีของลูกค้า และวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาซึ่งส่งผลให้พวกเขาประสบความสำเร็จ.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

*Use Case 1: เน้นความรวดเร็วของบริการ*

คำสั่ง: "Draft a script that highlights how our [insert service] provided quick and efficient solutions for customers. Emphasize the speed and effectiveness of the service."

*Use Case 2: การปรับปรุงคุณภาพชีวิต*

คำสั่ง: "Create a script showcasing how our [insert product] has positively impacted the quality of life for customers. Focus on personal anecdotes and improvements in daily life."

*Use Case 3: การให้บริการลูกค้าที่โดดเด่น*

คำสั่ง: "Draft a script that highlights exceptional customer service experiences with our [insert product/service]. Emphasize instances where the customer service team went above and beyond to satisfy customers."

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้: ในการให้คำสั่ง, ควรระบุลักษณะเฉพาะของประสบการณ์ลูกค้าที่ต้องการที่จะเน้น และตระหนักถึงบทบาทที่ ChatGPT จะเล่นในการสร้างสคริปต์ที่ตอบสนองตามความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ