วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแคมเปญ Reactivation Email สำหรับลูกค้าที่หยุดใช้บริการ

บทความนี้มอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างรูปแบบอีเมลในแคมเปญการทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหลังจากหยุดใช้บริการไป โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ, การระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการโปรโมท, และการใส่ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้, มีตัวอย่าง Use Cases ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ.

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแคมเปญ Reactivation Email สำหรับลูกค้าที่หยุดใช้บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ChatGPT Prompts เป็นระบบที่ให้คำถามหรือคำสั่งในรูปแบบข้อความเพื่อขอคำตอบหรือผลลัพธ์จากระบบตัวตนที่ถูกฝึกสอนมาก่อนหน้านี้ (pre-trained model) โดยมีโมเดลที่ได้รับการฝึกสอนจากข้อมูลที่หลากหลายมากมาย
   - ในที่นี้คำสั่งคือ: "Draft a series of email templates for a reactivation campaign targeting lapsed customers, with enticing offers and incentives related to our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างรูปแบบอีเมลสำหรับแคมเปญการทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหลังจากที่พวกเขาได้หยุดใช้บริการไปแล้ว (lapsed customers)
   - รูปแบบอีเมลควรรวมถึงข้อเสนอที่มีเสน่ห์และสิ่งปลุกใจเพื่อชักชวนลูกค้ากลับมา โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดเป้าหมายของแคมเปญ: ก่อนที่จะใช้คำสั่ง, ควรระบุเป้าหมายของแคมเปญเพื่อให้ ChatGPT สามารถทำงานได้ถูกต้อง
   - ระบุรายละเอียด: ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการโปรโมทในอีเมล เช่น คุณสมบัติที่น่าสนใจ, ส่วนลด, หรือข้อเสนอพิเศษ
   - ใส่ข้อมูลเฉพาะ: ถ้ามีข้อมูลเฉพาะที่ควรถูกนำเข้าไปในอีเมล เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์, ส่วนลดที่เฉพาะตัว, หรือวันหมดอายุของข้อเสนอ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างอีเมลแคมเปญส่งเมื่อลูกค้าหยุดใช้บริการเป็นเวลา 3 เดือน
     - คำสั่ง: "Draft an email template for a reactivation campaign targeting customers who have lapsed for 3 months, with enticing offers and incentives related to our [insert product/service]."

   - Use Case 2: สร้างอีเมลแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อ [insert product] และหยุดใช้บริการมาก่อนหน้า
     - คำสั่ง: "Create an email template for a reactivation campaign specifically targeting customers who have previously purchased [insert product] and have lapsed, with enticing offers and incentives."

ในกระบวนการใช้ ChatGPT Prompts, ควรทดสอบและปรับแก้ตัวอย่างของคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของแคมเปญการทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างเหมาะสม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ