การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างเทมเพลตอีเมลแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์: สร้างความคาดหวังและความตื่นเต้นในกลุ่มเป้าหมาย

ภารกิจนี้เป็นการสร้างชุดเทมเพลตอีเมลสำหรับแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความคาดหวังและความตื่นเต้นในกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการล่าสุดของบริษัท. คำสั่งที่ให้มุ่งเน้นการให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการของเทมเพลตที่สร้างความตื่นเต้นและความตึงเครียด, และแนะนำให้มีส่วนที่เน้นคุณสมบัติหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์, การเข้าใช้งาน, และสร้างบทเรียกร้องที่ทำให้ผู้รับอีเมลตื่นตัวและรอคอย

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts  สร้างเทมเพลตอีเมลแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์: สร้างความคาดหวังและความตื่นเต้นในกลุ่มเป้าหมาย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Draft a series of email templates for a product launch campaign, building anticipation and excitement around the release of our latest [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดของเทมเพลตอีเมลสำหรับแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความคาดหวังและความตื่นเต้นในกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการล่าสุดของบริษัท โดยสามารถแทรกข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการล่าสุดในเท็มเพลตได้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ให้ ChatGPT เข้าใจว่าเราต้องการเทมเพลตอีเมลที่สร้างความตื่นเต้นและความตึงเครียดในกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
   - แนะนำว่าเทมเพลตควรมีส่วนที่กล่าวถึงคุณสมบัติหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์, การเข้าใช้งาน, หรือทำไมควรสนใจผลิตภัณฑ์นี้.
   - สร้างบทเรียกร้องหรือข้อความที่เป็นเหตุผลที่ผู้รับอีเมลควรตื่นตัวและรอคอยเพื่อการเปิดตัว.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างอีเมลเริ่มต้นที่กล่าวถึงคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์
     - คำสั่ง: "Highlight the key features of our latest [insert product/service] and create anticipation in the email template."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft an email template focusing on the top 3 key features of our latest [insert product/service]."

   - Use Case 2: สร้างอีเมลที่เน้นเหตุผลที่ควรสนใจผลิตภัณฑ์
     - คำสั่ง: "Emphasize the reasons why the audience should be interested in our latest [insert product/service] in the email template."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create an email template that highlights compelling reasons why our audience should be excited about our latest [insert product/service]."

   - Use Case 3: สร้างอีเมลที่เรียกร้องและทำให้ผู้รับรู้ถึงความสำคัญของการรอคอย
     - คำสั่ง: "Craft a call-to-action and build a sense of urgency for the audience to anticipate the release of our latest [insert product/service]."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Develop an email template with a strong call-to-action and a sense of urgency, encouraging the audience to eagerly await the release of our latest [insert product/service]."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ