วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์สุดปังสำหรับงานสัมมนาเสมือน หรืออุตสาหกรรม ประจำบริษัท เน้นโปรโมท [สินค้า/บริการ] ของเรา

แนะนำคำสั่งให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่สร้างความประทับใจสำหรับงานสัมมนาเสมือนหรืองานอุตสาหกรรม โดยเน้นที่บริษัทของคุณที่จะเป็นผู้นำเสนอ และเน้นที่ [insert product/service] ที่ต้องการโปรโมท ในคำสั่ง, ข้อมูลสำคัญที่ควรระบุมีวันเวลาและสถานที่ของงาน, โลโก้บริษัท, และข้อมูลติดต่อ ทั้งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างผลลัพธ์ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts  ออกแบบโปสเตอร์สุดปังสำหรับงานสัมมนาเสมือน หรืออุตสาหกรรม ประจำบริษัท เน้นโปรโมท [สินค้า/บริการ] ของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Design an eye-catching poster or banner for a virtual conference or industry event where our company will be a featured exhibitor, highlighting our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาเสมือนหรืองานอุตสาหกรรมที่บริษัทของเราจะเป็นผู้นำเสนอ โดยเน้นที่สินค้าหรือบริการ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อแนะนำถึงคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่ต้องการโปรโมทในโปสเตอร์หรือแบนเนอร์
   - ระบุข้อมูลที่สำคัญ เช่น วันเวลาและสถานที่ของงาน, โลโก้ของบริษัท, และข้อมูลติดต่อ
   - ระบุความหลากหลายและความน่าสนใจในการออกแบบ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: ของสำหรับบริษัทที่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
     - คำสั่ง: "Design an eye-catching poster or banner for a virtual technology conference where our company will be a featured exhibitor, highlighting our cutting-edge [insert product/service]."

   - Use Case 2: ของสำหรับบริษัทที่มีบริการทางการแพทย์
     - คำสั่ง: "Create a visually appealing poster or banner for a virtual healthcare industry event, showcasing our innovative [insert service] as a highlighted exhibitor."

การใช้คำสั่งนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างการตอบสนองที่ตรงตามความต้องการของงานและช่วยในการสร้างโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับงานนั้นๆ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ