วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แคมเปญความรับผิดชอบองค์กร: ย้ำความยั่งยืน, ดูแลสิ่งแวดล้อม, และสนับสนุนชุมชน

สร้างชุดโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อเปิดเผยการมุ่งมั่นของบริษัทเราต่อความยั่งยืน, กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม, และการสนับสนุนชุมชน พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แคมเปญความรับผิดชอบองค์กร: ย้ำความยั่งยืน, ดูแลสิ่งแวดล้อม, และสนับสนุนชุมชน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - การใช้คำสั่ง "Compose a set of social media posts for a corporate responsibility campaign, highlighting our company's commitment to sustainability, environmental initiatives, and community support."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ชุดโพสต์บนโซเชียลมีเดียสำหรับแคมเปญความรับผิดชอบขององค์กร โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทของเราต่อความยั่งยืน, กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม, และการสนับสนุนชุมชน

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน, กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม, และการสนับสนุนชุมชนของบริษัทของคุณ
   - ระบุคำที่มีความเกี่ยวข้อง, การใช้ภาษาที่เชื่อมโยงกับค่านิยมและพฤติกรรมที่ถูกต้องตามแนวทางของบริษัท

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1:
   - **คำสั่ง:** "Create a social media post highlighting our company's recent initiatives in reducing carbon footprint."
   - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Compose a post showcasing our commitment to sustainability by sharing the recent steps we've taken to reduce our carbon footprint. Emphasize the use of renewable energy sources and eco-friendly practices."

   Use Case 2:
   - **คำสั่ง:** "Craft a series of posts discussing our community outreach programs and partnerships."
   - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Generate a set of social media posts outlining our community outreach programs and partnerships, focusing on the positive impact we've made. Highlight specific events, collaborations, and the involvement of our employees."

   Use Case 3:
   - **คำสั่ง:** "Develop a post emphasizing our commitment to environmental conservation."
   - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Compose a social media post that communicates our dedication to environmental conservation. Include information on tree-planting initiatives, waste reduction efforts, and any certifications or awards received for our eco-friendly practices."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ