วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อโชว์คุณสมบัติและประโยชน์หลักของแผนสมาชิกพรีเมียมของเรา

ออกแบบอินโฟกราฟิกที่สรุปคุณสมบัติและข้อดีที่สำคัญของแผนสมาชิกพรีเมียมหรือแผนสมัครสมาชิกของเราอย่างชัดเจน ในกราฟิกนี้, ท่านสามารถระบุสิ่งที่ผู้สมัครพรีเมียมจะได้รับเปรียบเทียบกับแผนทั่วไป, เน้นที่การเข้าถึงเนื้อหาพรีเมียมและการเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ๆก่อนใคร.

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อโชว์คุณสมบัติและประโยชน์หลักของแผนสมาชิกพรีเมียมของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:** Design an infographic summarizing the key features and advantages of our premium membership or subscription plan.

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นคำขอที่ระบุให้ ChatGPT ออกแบบอินโฟกราฟส์ที่สรุปคุณสมบัติและข้อดีหลักของแผนสมาชิกหรือแผนสมัครสมาชิกพรีเมียมของเรา เป้าหมายคือการให้ข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง.

3. **วิธีใช้:**
   - **คำสั่งหลัก:**
     - เริ่มต้นด้วยข้อความ "Design an infographic summarizing..."
     - ระบุความสำคัญของคุณสมบัติและข้อดีที่ต้องการให้รวมอยู่ในอินโฟกราฟิก.

   - **คำแนะนำเพิ่มเติม:**
     - ระบุข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบสรุปและสมบูรณ์.
     - ให้คำแนะนำว่าสิ่งที่สมาชิกพรีเมียมจะได้รับควรถูกเน้นในอินโฟกราฟิก.

4. **ตัวอย่าง Use Cases:**

   - **Use Case 1: รายละเอียดของแผนสมาชิกพรีเมียม:**
     - **คำสั่ง:** Design an infographic summarizing the key features and advantages of our premium membership or subscription plan, focusing on exclusive access to premium content and early access to new features.

   - **Use Case 2: ประโยชน์ของการสมัครสมาชิก:**
     - **คำสั่ง:** Create an infographic outlining the features and benefits of subscribing to our premium membership, emphasizing cost savings, ad-free experience, and priority customer support.

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ ChatGPT ได้เข้าใจงานที่ต้องการและสร้างอินโฟกราฟิกที่เหมาะสมตามคำสั่งที่กำหนด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ