วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างกราฟิก: คุณลักษณะและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ของเรา

แผนภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายคุณลักษณะและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ของเรา โดยเน้นที่ความง่ายต่อการใช้งานและความเติบโตได้

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างกราฟิก: คุณลักษณะและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ในกรณีนี้, คำสั่งเป็น "Create an infographic illustrating the key features and benefits of our online marketing platform, emphasizing its user-friendliness and scalability."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างกราฟิกที่อธิบายคุณลักษณะหลักและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ของเรา โดยให้ความสำคัญกับความง่ายต่อการใช้งานและความเติบโตได้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อมูลที่เหมาะสม, คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็น เช่น "โปรดรวมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานและความเติบโตได้ของแพลตฟอร์ม."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างรายการคุณสมบัติหลัก
     - คำสั่ง: "List the key features of our online marketing platform, focusing on user-friendliness and scalability."

   - Use Case 2: สร้างรายละเอียดของประโยชน์หลัก
     - คำสั่ง: "Provide detailed information on the main benefits of our online marketing platform, emphasizing its user-friendliness and scalability."

   - Use Case 3: สร้างรายการตัวอย่างการใช้งาน
     - คำสั่ง: "Create examples of how businesses can effectively utilize the user-friendly and scalable features of our online marketing platform."

   - Use Case 4: ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเติบโตได้
     - คำสั่ง: "Provide additional details on how our online marketing platform supports the scalability needs of growing businesses."

การทำงานตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ ChatGPT มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ