เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts การออกแบบบริการคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลสำหรับการลงทุนในบริษัทที่ยังทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม

สร้างแนวคิดบริการที่ให้คำแนะนำทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงส่วนบุคคลโดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม ใช้ ChatGPT Prompts ในการสร้างข้อมูลและแนวคิดที่นำไปสู่การให้บริการคำแนะนำทางการเงินที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts การออกแบบบริการคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลสำหรับการลงทุนในบริษัทที่ยังทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Design a [insert service] for personalized financial advice for investing in sustainable and ethical companies."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำทางการเงินที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่ยังการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม (sustainable and ethical companies) โดยการให้คำแนะนำทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงส่วนบุคคล (personalized financial advice).

3. แนะนำวิธีใช้:

- เริ่มต้นด้วยการกำหนดประเภทของบริการที่คุณต้องการ ChatGPT ออกแบบ (เช่น, การให้คำแนะนำทางการเงิน).
- ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของบริการที่คุณต้องการ (เช่น, ลงทุนในบริษัทที่ยังการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม).
- ติดต่อให้ ChatGPT สร้างแนวคิดที่ทำให้บริการนั้นเป็นไปตามความต้องการของคุณ, เพื่อให้ได้คำแนะนำทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงส่วนบุคคลและเน้นการลงทุนที่ยังการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างบริการการลงทุนที่เน้นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
คำสั่ง: "Design a platform that offers personalized investment portfolios with a focus on sustainable business practices for environmentally conscious investors."

Use Case 2: บริการการเงินที่เน้นที่จะเสริมสร้างคุณค่าทางสังคม
คำสั่ง: "Create a financial advisory service that provides personalized investment strategies, emphasizing companies with strong social responsibility initiatives and ethical business practices."

Remember: Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ